Maksvytis Juozapas

Poetas, pedagogas. Gimė 1951 m. vasario 9 d. Peldžių kaime, Kretingos rajone. 1958–1962 m. mokėsi Peldžių pradinėje mokykloje. 1962–1966 m. mokėsi Grūšlaukės aštuonmetėje mokykloje. 1966–1969 m. mokėsi Darbėnų J. Šimkaus vidurinėje mokykloje. 1969–1973 m. mokėsi...

Montvila Vytautas

Poetas, vertėjas. Gimė 1902 m. vasario 4 d. Čikagoje, mirė 1941 m. liepos 19 d. Kaune. Nuo 1906 m. gyveno Lietuvoje. 1919 m. stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. 1922–1924 m. mokėsi Marijampolės seminarijoje. Nuo 1923 m. pradėjo rašyti. 1925–1926 m. mokėsi Kėdainių...

Liauda–Liaudinskas Jokūbas

Poetas, tremtinys. Gimė 1904 m. balandžio 30 d. Bubelių kaime, Kretingos apskrityje, mirė 1942 m. sausio 20 d. Sverdlovsko srityje, Urale. 1916 m. baigė lietuvių-lenkų pradžios mokyklą, Liepojoje. 1920 m. Lietuvoje stojo savanoriu į I husarų pulką. 1920–1924 m....

Griškevičius Gediminas

Poetas ir žurnalistas. Gimė 1948 m. Čekiškėje, Kauno rajone. 1965 m. tapo I respublikinės mokyklų literatų apžiūros prizininku. 1965–1971 m. studijavo Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą, žurnalistiką. 1969–1976 m. dirbo redakcijos literatūriniu...

Savickas Antanas

Poetas, vertėjas, kunigas. Gimė apie 1782 m. Kretingos valsčiuje, mirė 1836 m. gegužės 23 d. Žemalėje, Mažeikių rajone. 1819 m. baigė Varnių kunigų seminariją. Nuo 1827 m. vikaravo Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. 1828 m. išvertė iš lotynų kalbos ir išleido T....

Rutė Petras Vytautas

Poetas, prozininkas, tapytojas. Gimė 1934 m. balandžio 5 d. Dirgalio kaime, Kretingos r. 1942–1946 m. mokėsi Grūšlaukės pradžios mokykloje. 1946–1950 m. mokėsi Darbėnų progimnazijoje. 1954 m. baigė Salantų gimnaziją. 1954–1959 m. studijavo lituanistiką Vilniaus...

Andriekus Kazimieras

Katalikų kunigas, lietuvių poetas. Gimė 1914 m. liepos 15 d. Barstyčiuose (Skuodo r.), mirė 2003 m. gegužės 19 d. Niujorke. 1937–1941 m. studijavo kunigų seminarijose Austrijoje ir Italijoje. 1938 m. rugsėjo 26 d. davė Amžinuosius įžadus. 1941–1945 m. studijavo Šv....

Atkočiūnas Edmundas

Kunigas, poetas, žurnalistas, pedagogas. Gimė 1958 m. kovo 27 d. Kaune. 1976 m. baigė Palangos vidurinę mokyklą. 1981 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1985–1989 m. viešai kalbėjęs apie Dievo ir Tėvynės svarbą, buvo sekamas, kviečiamas tardymams. 1986...

Atkočaitis Vincas

Poetas. Gimė 1907 m. sausio 26 d. Lybiškiuose, Tauragės rajone, mirė 1935 m. balandį Presidente Alves, Brazilijoje. 1929 m. emigravo į Braziliją. 1931–1932 m. redagavo „Lietuvį Brazilijoje“, bendradarbiavo „Lietuvyje“, „Viltyje“. Panaudota literatūra:...

Abakas Antanas

Lietuvių poetas. Gimė 1961 m. rugsėjo 29 d. Andrietiškių kaime Kelmės rajone. 1980 m. baigė Dirvonėnų vidurinę mokyklą. 1987 m. pradėjo dirbti Šiaulių rajono Dirvonėnų ryšių skyriuje operatoriumi, o vėliau dirbo skyriaus viršininku. Nuo 2000 m. yra Lietuvių tautininkų...

Rimvydis Antanas

Poetas. Gimė 1905 m. kovo 15 d. Tytuvėnuose (Kelmės rajonas). Mokėsi Kaune, dirbo Susisiekimo ministerijose, keliose laikraščių redakcijose.  1944 m. pasitraukė į Vakarus, vėliau įsikūrė JAV. „Keturių vėjų“ sąjūdžio narys, „Literatūros naujienų“ redaktorius. Išleido...

Raudonis Stasys

Poetas. Gimė 1896 m. kovo 16 d. Šilalės valsčiaus Neduojų kaime. Mirė 1935 m. Baltarusijoje.    

Rimavičius Juozapas

Kunigas, poetas. Gimė 1814 m. rugsėjo 7 d. Šilalės rajono Laukuvos parapijos Virpilų kaime. Mirė 1901 m. balandžio 4 d. Pakruojo valsčiuje.               Informacija atnaujinta 2007 07 31      

Rudzinskas Valerijus

Valerijus Rudzinskas. Kunigas, poetas (daugiausia kuria religinius kūrinius). Gimė 1960 m. kovo 21 d. Šiauliuose. 1995 m. baigė Kauno kunigų seminariją, 1998 m. – Kauno Vytauto Didžiojo universitetą, l kuriame studijavo literatūrologiją....

Reimeris Vacys

Poetas, vertėjas. Gimė 1921 m. rugpjūčio 3 d. Kuršėnuose, mirė 2017 m. vasario 6 dieną. 1941 m. baigė Savišvietos gimnazijos kursą. Karo metais pasitraukė į Rusiją, dirbo Maskvos radijuje, lietuviškų laidų redakcijoje.  1941–1944 m. tarnavo Raudonojoje armijoje....

Baranauskas Augustinas

Muzikas, aušrininkas, liaudies poetas, knygnešys. Gimė 1861 m. rugpjūčio 1 d. Gruzdžių valsčiaus Šiupylių bažnytkaimyje. Draudžiamą lietuvišką spaudą platino Šiauliuose. Buvo suimtas, 1885–1886 m. kalintas Šiaulių kalėjime. Senatvę praleido Šiupyliuose. Mirė 1923 m....

Imsrys (tikr. Bastys) Pranas

Vaikų rašytojas, poetas, pedagogas. Gimė 1905 m. birželio 16 d. Geišiuose (Jurbarko r.). 1944 m. pasitraukė į Vakarus, gyveno Kanadoje. Išleido eilėraščių rinkinius vaikams: „Tra lia lia” (1932), „Vilkas meškeriotojas” (1946), „Gimtaisiais takeliais” (1953), „Tėviškę...

error: Content is protected !!
Smush Image Compression and Optimization