Liauda–Liaudinskas Jokūbas

Poetas, tremtinys. Gimė 1904 m. balandžio 30 d. Bubelių kaime, Kretingos apskrityje, mirė 1942 m. sausio 20 d. Sverdlovsko srityje, Urale.
1916 m. baigė lietuvių-lenkų pradžios mokyklą, Liepojoje.
1920 m. Lietuvoje stojo savanoriu į I husarų pulką.
1920–1924 m. tarnavo pulko raštinėje ir mokėsi suaugusių gimnazijoje.
1924–1927 m. lankė karo mokyklą,
1930 m. baigė aukštesniąją policijos mokyklą, buvo paskirtas jos inspektoriumi.
1931 m. pradėjo spausdinti savo poeziją „Pjūvyje“.
1932 m. išleistas jo poezijos rinkinys „Sonetai“.
Nuo 1932 m. studijavo Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete literatūrą, istoriją ir filosofiją, tuo pat metu tarnavo ir policijos mokykloje inspektoriumi.
1936 m. buvo pasienio policijos viršininku Alytuje.
1937 m. buvo pasienio policijos viršininku Ukmergėje.
1940 m. buvo pasienio policijos viršininku Vilniuje. Bolševikai jį suėmė, išvežė į Minsko kalėjimą, paskui ištrėmė į Sibirą.

Panaudota literatūra:

  1. https://www.kretvb.lt/personalijos/liauda-liaudinskas-jokubas/

Smush Image Compression and Optimization