Andriekus Kazimieras

Katalikų kunigas, lietuvių poetas. Gimė 1914 m. liepos 15 d. Barstyčiuose (Skuodo r.), mirė 2003 m. gegužės 19 d. Niujorke.
1937–1941 m. studijavo kunigų seminarijose Austrijoje ir Italijoje.
1938 m. rugsėjo 26 d. davė Amžinuosius įžadus.
1941–1945 m. studijavo Šv. Antano universitete Romoje.
1945 m. buvo Italijoje leisto „Lietuvos balso“ redakcijos narys.
1946 m. persikėlė gyventi į Jungtines Amerikos Valstijas.
1948–1952 m. redagavo Šv. Pranciškaus varpelį.
Nuo 1950 m. dirbo žurnalo „Aidai“ redakcijoje.
1955 m. išleido eilėraščių rinkinį „Atviros marios“.
Nuo 1958 m. su pertraukomis buvo Niujorko lietuvių pranciškonų vienuolyno vyresnysis.
1960 m. išleido eilėraščių rinkinį „Saulė kryžiuose“.
1963 m. išleido eilėraščių rinkinį „Naktigonė“.
1964–1969 m. buvo lietuvių pranciškonų provincijolas ir Šv. Antano gimnazijos rektorius.
1969 m. išleido eilėraščių rinkinį „Po Dievo antspaudais“.
1973–1976 m. Merilando valstijoje buvo Kennebunkporto vienuolyno vyresnysis.
1970–1980 m. ėjo Lietuvių rašytojų draugijos pirmininko pareigas.
1976 m. išleido eilėraščių rinkinį „Už vasaros vartų“.
1980 m. išleido eilėraščių rinkinį „Balsai iš anapus“.
1980–1991 m. dirbo žurnalo „Aidai“ redaktoriumi.
1980–1988 m. buvo Bruklino vienuolyno gvardijonas.
1985 m. išleido eilėraščių rinkinį „Atmink mane, Rūpintojėli“.

Panaudota literatūra:

  1. https://www.vle.lt/Straipsnis/Leonas-Kazimieras-Andriekus-73988
  2. https://www.kretvb.lt/personalijos/andriekus-kazimieras/

Smush Image Compression and Optimization