Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

AktualijosŠlovė Ukrainai ir jos gynėjams!
Regionų kultūrinių iniciatyvų centras

Rugsėjo 29 d. Telšiuose vyko mokslinė konferencija, skirta Šventojo Rašto vertėjo prelato prof. Antano Rubšio 100-ųjų gimimo metinių jubiliejui ir Žemaitijos krikšto 610-ųjų metų sukakčiai

Rugsėjo 29 d. Telšiuose vyko mokslinė konferencija, skirta Šventojo Rašto vertėjo prelato prof. Antano Rubšio 100-ųjų gimimo metinių jubiliejui ir Žemaitijos krikšto 610-ųjų metų sukakčiai

2023 m. rugsėjo 29 d. Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko XVI ciklo „Krikščionybės raidos kontekstai“ mokslinė konferencija „Krikščioniškieji dialogai: visuomenės, konfesijos, bendruomenės nuo Viduramžių iki XIX a.“, skirta Šventojo Rašto...

Nuo rugsėjo 23 d. lankytojų laukia Telšių ješiva

Nuo rugsėjo 23 d. lankytojų laukia Telšių ješiva

  2023 m. rugsėjo 23 d. (šeštadienį) nuo 9 valandos lankytojams atidarytos Žemaičių muziejaus „Alka“ padalinys Telšių ješiva (Iždinės g. 11, Telšiai). Tai – istorinėje žydų aukštojoje mokykloje įkurta nauja muziejinė erdvė, kurios dabartinė funkcija – saugoti ir...

Rugsėjo 15 d. Telšiuose vyko Europos paveldo dienų šventė

Rugsėjo 15 d. Telšiuose vyko Europos paveldo dienų šventė

  Rugsėjo 15 d. nuo 12 val. Telšiuose vyko Europos paveldo dienų renginiai: telšiškių laukė nemokamos paskaitos, edukacijos bei ekskursijos. Šių metų tema buvo „Gyvasis paveldas: meistriškumo laboratorija“.   Žemaičių muziejus „Alka“ kartu su partneriais (Telšių...

Vičiulienė Rita

Rita Vičiulienė – dailininkė, literatė. Ji gimė 1962 m. Telšiuose. 1969–1978 m. mokėsi Telšių 4-ojoje vidurinėje mokykloje. 1982 m. baigė Telšių taikomosios dailės technikumą, kuriame įsigijo meninio audinių, trikotažo apiforminimo ir koloravimo specialybę. Jau yra...

Šalkauskis Algirdas

Algirdas Šalkauskis (1903–1979) – inžinierius, architektas, iš Joniškio kilusio gydytojo Julijono Šalkauskio (1849–1933) sūnus. Gimė 1903 m. spalio 7 d. Šiauliuose. 1921 m. baigė Šiaulių gimnaziją. Vėliau studijavo architektūrą Vokietijos Drezdeno miesto Saksonijos...

Elsbergas Bronius (Bronys)

Bronius (Bronys) Elsbergas (1901–1998) – architektas. Gimė 1901 m. rugpjūčio 20 d. Raseinių rajono Pasandravio kaime (buvusio Šiluvos valsčiaus teritorija). 1924 m. baigęs Šiaulių gimnaziją pradėjo studijuoti Lietuvos universiteto Technikos fakultete. 1825 m. studijas...

Jokimas Antanas

Antanas Jokimas (1894–1964) – inžinierius, architektas, pedagogas. Gimė 1894 m. rugsėjo 1 d. Jurbarko valsčiaus Juodaičių kaime. 1921 m. Sankt Peterburge baigė Civilinių inžinierių institutą. 1922–1940 m. dirbo Kauno miesto savivaldybės Statybos skyriuje, 1923–1957 m....

Zavadzkis Juzefas

  Juzefas Zavadzkis (lenk. Józef Zawadzki, 1781–1838) – spaustuvininkas, Vilniuje 1803–1993 m. veikusios spaustuvės įkūrėhjas, knygų leidyklos ir kelių knygynų savininkas, knygų leidėjas ir autorius, su kurio vardu siejama intensyviausia lietuviškos knygos raida...

Zavadzkis Adamas

  Adamas Zavadzkis (lenk. Adam Zawadski, 1814–1875) – Vilniaus spaustuvininkas ir leidėjas, verslininkas. Jis gimė 1814 m. rugpjūčio 30 d. Vilniuje ir buvo vyriausias knygų ir kitų spaudinių leidėjo, spaustuvininko, 1803–1939 m. Vilniuje veikusios Juzefo...

Tyzenhauzas Konstantinas

Konstantinas Tyzenhauzas (angl. Contantine Tyzenhaus, lenk. Konstanty Tyzenhauz, h. Bawół) – Sofijos Viktorijos Tyzenhauzaitės- Šuazel brolis. Jo tėvai – grafas Ignotas Tyzenhauzas (1760–1822) ir Marijona (Marijana) Pšezdzieckytė (Przeździecki,  1762–1843)...

Gudavičius Aloyzas

Aloyzas Gudavičius – kalbininkas, pedagogas, vadovėlių autorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, profesorius, buvęs Šiaulių pedagoginio instituto (dabar Vilniaus universiteto Šiaulių akademija) rektorius. Svarbiausios mokslinių interesų sritys:...

Bimba Kazys

Kazys Bimba – Šiaulių krašto skulptorius, tapytojas, akmentašys. Skulptūras kuria iš medžio, granito, marmuro, naudoja ir metalą. Jis gimė 1951-aisiais Šiau­lių ra­jo­no Mi­kai­lai­čių kai­me. 1979 m. baigė Kairių vidurinę mokyklą, mokėsi Kauno 23-iojoje technikos...

Remėjai


2023 m. projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“ remia Lietuvos spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Smush Image Compression and Optimization