Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Mokomoji knyga „Šiaurės žemaičiai kretingiškiai“

Mokomoji knyga „Šiaurės žemaičiai kretingiškiai“

2020 m. Lietuvių kalbos institutas išleido mokomąją knygą ir elektronnę laikmeną „Šiaurės žemaičiai kretingiškiai“ (sudarė Jūratė Lubienė ir Asta Leskauskaitė). Knygoje pabandyta atsakyti į klausimus, kodėl reikia mokyti ir mokytis tarmių, kokie yra traminių...

read more
Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana (1877–1930)

Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana (1877–1930)

„Raudoniems saulėlydžiams begęstant, baltos rožių sidabrinės akys žiūri į mane pro langą... Ir nuskyniau vieną baltą rožę, ir glaudžiu prie žiedo karštą kaktą... Motin mano! Ar ne tavo rankos – baltos, meilios ir švelnutės – taip meilingai glamonėja? Ar ne tavo tai...

read more
Žemaitiškas knygynėlis – Jūsų paslaugoms

Žemaitiškas knygynėlis – Jūsų paslaugoms

Norite įsigyti žemaitiškai parašytų knygų arba knygų apie Žemaitiją? Jūsų paslaugoms – Regionų kultūrinių iniciatyvų centro (RKIC) knygynėlis.  Norintys užsisakyti knygas, rašykite adresu zemaiciu@gmail.com. Tel. 8 687 47550. Užsisakius knygas, jos išsiunčiamas...

read more
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atsakymas Žemaičių kultūros draugijai, Telšių rajono savivaldybei dėl žemaičių kalbos, istorinio Žemaitijos regiono įteisinimo, išsaugojimo ir integracijos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atsakymas Žemaičių kultūros draugijai, Telšių rajono savivaldybei dėl žemaičių kalbos, istorinio Žemaitijos regiono įteisinimo, išsaugojimo ir integracijos

2021 m. vasario 18 d. Žemaičių kultūros draugija ir Telšių rajono savivaldybė gavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanceliarijos atsakymą į 2021 m. sausio 5 d. Žemaičių kultūros draugjos raštą „Dėl Žemaičių kalbos, istorinio Žemaitijos regiono įteisinimo, išsaugojimo...

read more
Pilietinė akcija „Pažink savo kraštą“

Pilietinė akcija „Pažink savo kraštą“

Veliuonos kultūros centras ir Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija kviečia mokyklas ir kitas ugdymo įstaigas, organizacijas, pavienius asmenis dalyvauti pilietinėje akcijoje „Pažink savo kraštą“! Veliuona – Lietuvos šviesuolių, tautosakininkų Antano ir Jono Juškų...

read more
Šatrijos Raganos bendrijos Įstatai

Šatrijos Raganos bendrijos Įstatai

Šatrijos Raganos bendrijos (toliau – Bendrija) valdyba, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, parengė naujus Bendrijos įstatus ir teikia juos Bendrijos narių svarstymui. Pasiūlymus ir pastabas dėl Įstatų projekto Valdyba prašo pateikti el. paštu...

read more
Kazys Misius „Platelių savininkai Šuazeliai“

Kazys Misius „Platelių savininkai Šuazeliai“

REDAKTORIŲ ŽODIS 1999 m. „Versmės“ leidykla išleido Platelių 550-osioms metinėms skirtą knygą „Plateliai“ (serija „Lietuvos valsčiai“). Tai buvo ir vienas iš Lietuvos tūkstantmečiui skirtų leidinių. Knygą sudaro keli skyriai. Viename jų – „Praeitis“ paskelbtas...

read more
Eleonora Ravickienė „Grafai Šuazeliai Plateliuose“

Eleonora Ravickienė „Grafai Šuazeliai Plateliuose“

REDAKTORIŲ ŽODIS Viena pirmųjų Lietuvoje gyvenusios grafų Šuazelių giminės šakos tyrinėtojų buvo daugelį metų Plungėje gyvenusi, šio krašto istoriją rinkusi mokytoja Eleonora Ravickienė (1916–2004). Ji domėjosi, rašė ir apie buvusią Platelių dvaro šeimininkę –...

read more
Mokslininkai apie Žemaitijos istoriją

Mokslininkai apie Žemaitijos istoriją

  Mokslininkai apie Žemaitiją Alvydas Nikžentaitis: Kalbėdami apie įvairius etnografinius Lietuvos regionus: Aukštaitiją, Dzūkiją, Suvalkiją ar Žemaitiją, galime pasakyti, kad tik paskutinėje iš išvardintų Lietuvos dalių pradėjo formuotis nors ir labai gimininga...

read more
Danutė Mukienė „Palangos grąžinimas Lietuvai“

Danutė Mukienė „Palangos grąžinimas Lietuvai“

Lietuvos teritorinės problemos tarpukario metais buvo vienos iš svarbiausių užsienio politikos srityje. Vilniaus ir Klaipėdos priklausomybės klausimai bene labiausiai traukė politikų dėmesį.  Nuo pat Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo pradėta rūpintis Palangos ir...

read more

Riškutė Janina

Literatūros tyrinėtoja, kritikė, redaktorė, knygų sudarytoja,  spaudos bendradarbė. Gimė 1950 m. Gaižupiuose (Plungės r.).

read more

Lukošius Balys

Aktorius, režisierius, pedagogas, dailininkas, kultūros veikėjas. Gimė 1908 m. birželio 10 d. Kuršėnuose (Šiaulių r.), mirė 1987 m. gegužės 28 d. Vilniuje. 1920–1922 m. mokėsi Šiaulių valstybinėje gimnazijoje. 1921 m. pradėjo vaidinti mėgėjiškuose spektakliuose....

read more
Valatka Vitas

Valatka Vitas

Su kiekviena diena vis ilgėja metų eilė, kai muziejininkų, bendraminčių ir artimųjų tarpe nebėra Vito Valatkos. Negailestinga mirtis jį užklupo 1977-ųjų rugpjūčio 23 dieną. Tačiau visiems liko Vito Valatkos darbai kaip pats šviesiausias jo atminimas. Dažnas telšietis...

read more
Dapkus Karolis

Dapkus Karolis

Lietuvos kino ir teatro aktorius. Gimė 1933 m. gruodžio 19 d. Plungėje. 1957 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar Lietuvos teatro ir muzikos akademija). Nuo 1956 m. dvejus metus buvo Kapsuko (dabar Marijampolė) dramos teatro aktorius. 1960–1965 m. dirbo...

read more
Švažas Algimantas

Švažas Algimantas

Mukienė Danutė „Altuorios gīvenįėmou, žemē, Žemaitėjē“ Straipsnis parašīts 2001 m. A. Švažos mėrė 2003 m. rogsiejė mienesie. Palaiduots 2003 m. rogsiejė 30 d. Antakalnė kapinies. Dailininks Švažos Algimants gėmė 1933 metu rogsiejė 14 dėina Papėlie (Akmenės rajuons)....

read more
Simonaitytė Ieva

Simonaitytė Ieva

Ieva Simonaitytė ir „Žemaičiai“ Antologijos „Žemaičiai“ (1938) įvadiniame žodyje jos sudarytojas Stasys Anglickis rašo: „Smagu yra mums savo tarpe matyti taip nusipelniusį mūsų tautai ir literatūrai vyrą Vydūną ir pirmąją mūsų literatūros laureatę Ievą Simonaitytę,...

read more
Sakalauskas Mečislovas

Sakalauskas Mečislovas

Fotomenininkas Mečislovas Sakalauskai – iškilaus Lietuvos kultūros veikėjo, švietėjo, rašytojo Simono Stanevičiaus giminės palikuonys (jų prosenelė Petronėlė Stanevičiūtė buvo Simono Stanevičiaus sesuo). Mečislovas Sakalauskas daugeliui Lietuvos kultūros darbuotojų...

read more
Sakalauskas Feliksas

Sakalauskas Feliksas

Architektas Feliksas Sakalauskas – iškilaus Lietuvos kultūros veikėjo, švietėjo, rašytojo Simono Stanevičiaus giminės palikuonis (oų prosenelė Petronėlė Stanevičiūtė buvo Simono Stanevičiaus sesuo). 1997 m. pastatytos ir tų pačių metų rugsėjo 28 d. pašventintos...

read more
Rubšys Antanas Leonardas

Rubšys Antanas Leonardas

Vertėjas, kunigas, prelatas, Šv. Rašto profesorius. Gimė 1923 m. lapkričio  5 d. Bučiuose (Šilalės rajonas). Kunigas, vertėjas, Šv. Rašto profesorius. Iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbos išvertė „Šventąjį Raštą“ (1998) ir nemažai kitų knygų. Mirė 2002 m. rugpjūčio 27...

read more
Chodkevičiai (Katkevičiai)

Chodkevičiai (Katkevičiai)

Chodkevičiai buvo vieni iš galingiausių, įtakingiausių XV-XVII amžių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didikų. Lietuvių istorinėjė literatūroje dažnai jie vadinami Katkevičiais arba Katkais. Chodkevičiai save kildino iš XIII a. didžiojo kunigaikščio Vytenio...

read more
Projektą „Sofijos Tyzenhauzaitės kūrybinis palikimas – lietuviškai internete“ 2020 m. rėmė Lietuvos kultūros taryba
error: Content is protected !!
Smush Image Compression and Optimization