Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Žemaičių žemė

Svarbiausi kovo mėnesio kultūros renginiai Tauragės mieste ir rajone

Svarbiausi kovo mėnesio kultūros renginiai Tauragės mieste ir rajone

   Kovo 1 d. 15 val. Pagramantyje – „Kaziuko mugė“. Renginys Pagramančio kultūros namuosei, Pagramančio miestelis Kovo 1 d. 18 val. Tauragės kultūros rūmuose gyvai skambės Vytauto Kernagio dainos – Jokūbas Bareikis kviečia į koncertus scenos legendai pagerbti Kovo 5...

Laima Kryževičiūtė (Bačkienė): „Židikų klebonijos biblioteka: Ma­ri­jos Peč­kaus­kai­tės-Šat­ri­jos Ra­ga­nos ir Ka­zi­mie­ro Bu­kan­to kny­gų rin­ki­nys ir kul­tū­ros cen­tras Ži­di­kuo­se“

Laima Kryževičiūtė (Bačkienė): „Židikų klebonijos biblioteka: Ma­ri­jos Peč­kaus­kai­tės-Šat­ri­jos Ra­ga­nos ir Ka­zi­mie­ro Bu­kan­to kny­gų rin­ki­nys ir kul­tū­ros cen­tras Ži­di­kuo­se“

„Dovanų“ knygos Grožinė literatūra Profesinė literatūra Enciklopedijos Kitos knygos        IŠSAMIAU     Ma­ri­jos Peč­kaus­kai­tės-Šat­ri­jos Ra­ga­nos kū­ry­bo­je, laiš­kuo­se ir at­si­mi­ni­muo­se nuo­lat kal­ba­ma apie li­te­ra­tū­rą: mi­ni­mos ra­šy­to­jų...

Petrošius Donatas

Donatas Petrošius – poetas, eseistas, vertėjas. Jis gimė 1978 m. lapkričio 28 d.  Šilalės rajono  Bijotų kaime. Baigęs vidurinę mokyklą, Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar Lietuvos edukologijos universitetas) studijavo literatūrologiją. Čia jam 2005 m....

Šverebas Povilas

Povilas Šverebas – istorikas, pedagogas, švietėjas, knygų autorius, sudarytojas, redaktorius, Vilniaus dailės akademijos (VDA) Telšių fakulteto dėstytojas, spaudos bendradarbis, visuomenininkas. Jis dažnai dalyvauja mokslinėse ir švietėjiškose konferencijose, radijo...

Narutavičius Gabrielius Juozapas 

Gabrielius Juozapas Narutavičius (lenk. Gabriel Józef Narutowicz, 1865–1922) – mokslininkas, Lenkijos hidroelektrinės inžinerijos profesorius ir politikas, Lenkijos prezidentas nuo 1922 m. gruodžio 11 d., Lietuvos Nepriklausomybės Akto (1918 m. vasario 16) signataro...

Narutavičius Stanislovas

Stanislovas Narutavičius (1862–1932) – advokatas, visuomenės veikėjas, tautosakos rinkėjas, 1905 metų revoliucijos dalyvis, Vilniaus Didžiojo Seimo atstovas nuo Alsėdžių, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Alsėdžių Respublikos prezidentas, vienas iškiliausių...

Nezabitauskis (Zabitis) Adolfas

Adolfas Nezabitauskis (Zabitis) (1901–1968) –  pedagogas, žurnalistas, kraštotyrininkas, muziejininkas,  istorikas archeologas. Jis gimė 1901 m. liepos mėn. 6 d. Baidotų k., Skuodo r., mirė – 1968 m. gruodžio mėn. 15 d. Telšiuose. Palaidotas Gargždelės kaimo kapinėse...

Godunavičienė (Giedraitė) Jadvyga

Godunavičienė (Giedraitė) Jadvyga (1932–2019) žurnalistė, poetė, Lietuvos žurnalistų sąjungos narė (LŽS).  Gimė 1932 m. spalio 7 d. Klaipėdoje. 1939–1946 m. mokėsi Šventosios šešiametėje mokykloje, 1946–1949 m. Palangos gimnazijoje. 1949 m. kartu su šeima buvo...

Juškys Edmundas

Edmundas Juškys (1932–2020) – publicistas, vertėjas, diplomatas, žurnalistas, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. Gimė 1932 m. sausio 4 d. Naujininkuose (Eržvilko vlsč.). 1949 m. baigė Eržvilko gimnaziją, 1955 m. Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institutą, kuriame...

Gedgaudienė (Juodvalkytė) Stefa

Gedgaudienė (Juodvalkytė) Stefa (1927–2020) – JAV, skautų veikėja, lietuviškosios spaudos bendradarbė išeivijoje, mecenatė. Gimė 1927 m. sausio 5 d. Skaudvilėje (Tauragės raj.). Mokėsi Zarasų gimnazijoje. 1944 m. su šeima pasitraukė į Vakarus. 1947 m. Miunchene baigė...

Griškevičius Gediminas

Gediminas Griškevičius (1948–2020) – poetas ir žurnalistas, Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) narys. Gimė 1948 m. Čekiškėje (Kauno raj.).  Baigė Šaukėnų vidurinę mokyklą. 1965 m. tapo pirmosios respublikinės mokyklų literatų apžiūros prizininku.1965–1970 m. Vilniaus...

Remėjai


2023 m. projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“ remia Lietuvos spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Smush Image Compression and Optimization