Atkočiūnas Edmundas

Kunigas, poetas, žurnalistas, pedagogas. Gimė 1958 m. kovo 27 d. Kaune.
1976 m. baigė Palangos vidurinę mokyklą.
1981 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją.
1985–1989 m. viešai kalbėjęs apie Dievo ir Tėvynės svarbą, buvo sekamas, kviečiamas tardymams.
1986 m. įgijo teologijos bakalaurą.
1993 m. išleido eilėraščių rinkinį „Paguodos angelas“.
1995 m. išleido eilėraščių rinkinį „Einu jums vietos paruošti“. Išvyko į JAV, su šeima gyveno Floridoje.
2007 m. sugrįžo į Lietuvą, gyvena Vilniuje.
2008 m. išleido trečiąją poezijos knygą „Nostalgijos vitražas“.

Panaudota literatūra:

  1. https://www.kretvb.lt/personalijos/atkociunas-edmundas/

Smush Image Compression and Optimization