Mačernis Vytautas

Mačernis Vytautas

Vytautas Mačernis gimė 1921 m. birželio 5 d. Šarnelės k., Žemaičių Kalvarijos valsčiaus Telšių apskrityje. Mokėsi Sedos vidurinėje mokykloje ir Telšių gimnazijoje, kurią baigė 1939 m. Po to mokėsi Kauno Vytauto Didžiojo universitete – teologijos-filosofijos fakultete, 1939-1940 metais studijavo anglistiką. 1940 m. rudenį pradėjo studijas Vilniaus universitete. 1941 m. iš anglistikos jis perėjo į filosofiją, kurią studijavo iki universiteto uždarymo (1943 m.) Po to jis iki 1944 m. rudens gyveno tėviškėje, kur ir žuvo – 1944 m. spalio 7 d. Žemaičių Kalvarijoje jį mirtinai sužalojo atsitiktinai sprogęs sviedinys.

V. Mačernis dar besimokydamas septintoje klasėje mokyklos ateitininkų žurnaluose „Ateities Spinduliai” ir „Ateitis” paskelbė savo pirmuosius eilėraščius. Mokydamasis universitete, aktyviai dalyvavo Šatrijos draugijos veikloje, literatūros vakaruose, Vilniaus universiteto literatūrinėse popietėse. Buvo žemaičių rašytojų sambūrio narys (Antrojo pasaulinio karo metais).

Pirmosios V. Mačernio poezijos knygos buvo išleistos pokario metais Vakarų Europoje ir JAV: „Vizijos” (Roma, 1947, spaudai parengė Vytautas Saulius), „Poezija” (Čikaga, 1961 m., redagavoKazys Bradūnas)

Po karo daugiau kaip du dešimtmečius Lietuvoje V. Mačernio kūryba giliau nebuvo tyrinėjama, nors jo eilėraščiais daugelis literatūros žinovų domėjosi, juos platino iš rankų į rankas. Pirmą kartą po karo pluoštas V. Mačernio eilėraščių čia oficialiai buvo paskelbtas tik 1966 m. – „Poezijos pavasario” almanache.

Poezijos rinktinė „Žmogaus apnuoginta širdis” Lietuvoje išspausdinta 1970 m.

Vertingiausia Vytauto Mačernio kūrybos dalis: eilėraščių ciklas „Vizijos”, „Metų sonetai”, „Žmogaus apnuoginta širdis”. Juose ryškūs egzistencialistinės pasaulėjautos elementai. Eilėraščiuose nerimo, nevilties momentai susipynę su pastovių žmogiškų vertybių ilgesiu, gimtosios žemės poetizacija. Kūrybai būdinga griežta klasikinė forma, spontaniškas lyrizmas

Išvertė R. Bernso, A. Bloko, Š. Bodlero, O. Milašiaus, F. Petrarkos eilėraščių.

Smush Image Compression and Optimization