Ringys Leonardas

Leonardas Ringys – poetas, pedagogas, lituanistas. Gimė 1926 m. balandžio 27 d. Žarėnuose (Telšių r.). Baigė Vilniaus pedagoginį institutą, kuriame studijavo lituanistiką. 51 metus dirbo švietimo srityje: Klaipėdoje, Šilutėje, Varniuose, Tauragėje, Kulautuvoje. 1968 m. apsigyveno Kulautuvoje (Kauno r.). Priklausė Kauno rajono literatų svetainei „Polėkis”. Eilėraščių
rinkiniuose „Kai tyliai laša rytas“ (1998 m.), „Palaima baltųjų aušrų“ (2002 m.), „Tylos kalba“ (2002 m.) yra išspausdinta jo eilėraščių. 

Smush Image Compression and Optimization