Anglickis Stasys

Stasys Anglickis (1905–1999) – rašytojas (poetas, prozininkas, dramaturgas), vertėjas, vienas iš Žemaičių rašytojų sambūrio įkūrėjų ir aktyviausių dalyvių 1936–1944 metais.

S. Anglickis gimė 1905 m. gruodžio 22 d. Bernotave  (Plungės r.). Mirė 1999 m. vasario 26 d. Vilniuje.

1918–1927 m. gyveno Dimaičiuose (Telšių r.). 1914 m. mokėsi Marcių, 1918–1920 m. Telšių  pradžios mokyklose, 1920–1923 m. – Telšių „Saulės“ gimnazijoje, 1923–1927 m. – Telšių mokytojų seminarijoje, 1927–1932 m. – Kauno universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filologijos skyriuje. Išleido (1932 m. drauge su J. Banaičiu) vieną literatūros žurnalą „Linija“ numerį. 1933 m. dirbo žurnalo „Skynimai“ redakcijoje. 1933–1940 m. buvo Šiaulių berniukų gimnazijos direktorius. Dirbdamas Šiauliuose 1936 m. suorganizavo žemaičių rašytojų konventą (konferenciją), kurio metu buvo įkurtas Žemaičių rašytojų sambūris, veikęs iki 1944 metų pabaigos. Sudarė ir redagavo 1938 m. Kauno „Sakalo“ spaustuvėje išleistą žemaičių kūrybos antologiją „Žemaičiai“.

1940–1941 m. ėjo Tauragės gimnazijos direktoriaus, Švietimo liaudies komisariato inspektoriaus pareigas. Antrojo pasaulinio karo metais buvo Vilniaus gimnazijos mokytojas. Po karo 1943–1966 m. dirbo mokytoju Kuršėnuose (Šiaulių r.). Vėliau kartu su šeima persikėlė į Vilnių ir čia gyveno iki mirties.

1996 m. apdovanotas Gedimino ordino Karininko kryžiumi.

 

Išleistos S. Anglickio knygos:

 • „Žingsniai prie sfinkso“ (1931)
 • „Rūmai be pamato“ (1933)
 • „Kraujo auka“ (1934)
 • „7 didžiosios nuodėmės“ (1935)
 • „Didžioji kančia“ (1937)
 • „Po atviru dangum“ (1960)
 • „Metūgės linksta į saulę“ (1965)
 • „Karklai žydi“ (1969)
 • „Suvirpa žemės pilnatis“ (1975)
 • „Proskynų atžalos“ (1978)
 • „Nenusileisk, gražioji saule“ (1980)
 • „Žiburiuojanti būtis“ (1985)
 • „Žodis auga iš žemės“ (1987)
 • „Karvelėli mėlynasai“ (1992)
 • „Čiupikai“ (1990–2012)

Išvertė M. Lermontovo (Demonas 1949), H. Heine’s (Kelionių vaizdai 1953) kūrinių.

S. Anglickio eilėraščių yra išversta į latvių, lenkų ir esperanto kalbas. Bendradarbiavo periodiniuose leidiniuose „Dienovidis“, Granitas“, „Linija“, „Lietuvos studentas“, Literatūra“, „Pradai ir žygiai“, „Pradalgė“, „Skynimai“, „Mokslo dienos“, „Nau-joji Romuva“, „Prošvaistė“, „Šviesos kelias“, „Židinys“ ir kt.

 

Naudota literatūra:

Šlekys Jonas, „Stasys Anglickis“, Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt/straipsnis/stasys-anglickis/ (žr. 2022-03-12)

 

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2022 m. SRTRF remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


Smush Image Compression and Optimization