Mangirdas Vladas

Būsimasis gydytojas, rašytojas (dramaturgas, poetas), spaudos bendradarbis Vladas Mangirdas buvo dar tik aštuoniolikos, kai jį pakvietė dalyvauti pirmajame lietuviškame spektaklyje, kuris įvyko 1899 m. rugpjūčio 20 d. Palangoje.

V. Mongirdas gimė 1877 m gegužės 18 d. Mišučiuose (Kretingos r.). Medicinos aukštuosius mokslus baigė Maskvos universitete. Vėliau dirbo gydytoju Aukštadvaryje, Kaune, Kėdainiuose. 1904 m. Apuoko slapyvardžiu išleido dramą „Kovoje už laisvę“. Yra paskelbęs eilėraščių, vaizdelių, kurie parašyti 1905 m. revoliucijos įtakoje. Nepriklausomos Lietuvos metais jis labiausiai pagarsėjo kaip spaudos bendradarbis – jo tekstai būdavo publikuojami „Ūkininke“, „Varpe“, „Vilniaus žiniose“.

1941 m. buvo ištremtas į Sibirą. Į Lietuvą sugrįžo tik 1957 metais. Mirė 1960 m. sausio 23 d. Kėdainiuose. 

Nuotraukoje – 1899 m. rugpjūčio 20 d. Palangoje parodyto spektaklio (Keturakio „Amerika pirtyje“ afiša

Smush Image Compression and Optimization