Šimulynas Šarūnas

Šarūnas Šimulynas  (1939–1999) – skulptorius, tapytojas, poetas ir prozininkas. Jis gimė 1939 m. rugsėjo 18 dieną. Veliuonoje (Jurbarko rajonas). 1965 m. baigė grafikos studijas Vilniaus dailės akademijoje. Kūrė freskas, vitražus, dekoratyvinius reljefus, skulptūras interjeruose ir atvirose erdvėse, tapė, rašė eilėraščius, noveles. 1961 m. pradėjo dalyvauti dailės kūrinių  parodose. Iki 2023 m. buvo surengtos 22 s jo kūrybos personalinėparodos, daug kartų Š. Šimulyno darbai buvo eksponuojami Lietuvoje ir užsienio šalyse surengtose grupinėse parodose.

1986 m. Š. Šimulynas Vilniuje išleido savo pirmąją poezijos knygą – „Ledynų motina“, o 1998 m. debiutavo ir kaip novelistas – išleido novelių knygą „Tėvonija“.

1999 m. išleista antroji jo novelių knyga – „Rugiuose po obelim“, kuriai skirta P. Cvirkos premija už geriausią novelių knygą kaimo tematika. 2020 m. išspausdinta Š. Šimulyno poezijos knyga „Veliuona. Veliuonos žvaigždė“, 2021 m. – „Australija“. 2009 m. išleistas šio autoriaus kūrybos albumas „Kelionė per gyvenimą“.

1995 m. menininkui paskirta Soroso šiuolaikinio meno centro stipendija, 1996–1997 m. – Pollock-Krasner fondo (JAV) stipendija.

Nemažai Š. Šimulyno dailės darbų puošia uždaras ir atviras viešąsias erdves Vilniuje, Panevėžyje, Klaipėdoje, Alytuje, Druskininkuose, Veliuonoje. Jo kūrinių jų yra įsigiję įvairūs Lietuvos ir užsienio šalių muziejai, galerijos. Daug Š. Šimulyno darbų saugoma privačiose kolekcijose.

Š. Šimulynas mirė 1999 m. vasario 2 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Jeruzalės kapinėse.

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2023: Žemaičiai Vilniuje“

Smush Image Compression and Optimization