Linkevičius Mykolas

Mykolas Linkevičius – poetas. Gimė 1909 m. gegužės 11 d. Plauginų k. (Šiluvos sen., Raseinių r.). Mirė 1941 m. sausio 12 d. Kaune. Mokėsi Šiluvoje, Raseiniuose, Kauno kunigų seminarijoje, Kauno Vytauto Didžiojo universitete, priklausė „Šatrijos“ meno draugijai, Žemaičių rašytojų sambūriui. Pirmasis jo poezijos rinkinys „Žydrynių atspindžiai“ išspausdintas 1929 m., antrasis (paskutinis) – „Ateina Dievas“ – 1936 m. Paliko eilėraščių rinkinio „Žmogus pakelėj“, dramos „Šiluvos šventovė“ ir nebaigto romano „Bedarbiai“ rankraščius.

IŠSAMIAU: Danutė Mukienė: „Mykolas Linkevičius – jaunystės ir mirties poetas“  >

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2006-12-10

 

 

 

Smush Image Compression and Optimization