Šatrijos Raganos bendrija

ŠATRIJOS RAGANOS BENDRIJOS KONTAKTINIAI DUOMENYS

Pirmininkė Danutė Mukienė
Identifikacinis numeris (kodas) 191957253
Adresas: Gerbutavičiaus g. 10-213, Vilnius LT-01437
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris LT157044060001366946
Tel. +370 687 47550
El. paštas: zemaiciu@gmail.com
Informacija internete:
https://zemaitiuzeme.lt/aktualijos/satrijos-raganos-bendrija
https://www.facebook.com/SatrijosRagana.lt/

AKTUALIOS NUORODOS

LEIDINIAI

  
PROJEKTAI

1997 metais minėjome rašytojos ir labdarės Šatrijos Raganos gimimo 120-ąsias metines. Šios sukakties proga prasidėjęs „Šatrijos Raganos kelias”, kurio renginiai – koncertai, susitikimai su rašytojos kūrybos gerbėjais ir tyrinėtojais, jos idealų puoselėtojais – vyko daugelyje vietų, kur rašytoja gyveno ir kūrė, tęsiasi ir šiemet. Tam paskatino ir Žemaičių kultūros draugijos redakcijoje išleistas teminis „Žemaičių žemės” žurnalo numeris – „Šatrijos Raganos kelias”. 1998 m. gražiai rašytojos gimimo 121-ųjų metinių sukaktis pažymėta Mažeikiuose ir Židikuose. Tų  pačių metų, o balandžio mėn. pabaigoje vėl į būrį susirinkę „Šatrijos Raganos kelio” dalyviai nutarė įkurti Šatrijos Raganos bendriją – visuomeninę organizaciją, kuri populiarintų rašytojos kūrybą, nuolat žmones kviestų kilniems darbams, tiestų kelią į paslaptingą ir romantišką muzikos ir literatūros pasaulį, šviestų visuomenę ir populiarintų labdaros idėjas.

Pirmąja Šatrijos Raganos bendrijos pirmininke išrinkta didelė rašytojos gerbėja, „Šatrijos Raganos kelio” dalyvė, žemaitė dainininkė Regina Maciūtė. 
2005 m. Bendrijai pradėjo vadovauti Vilniaus universiteto dėstytoja, vėliau  – Lietuvių literatūros katedros vedėja prof. dr. Brigita Speičytė. 
2020 m. pavasarį įvykusiame Bendrijos suvažiavime pirmininke išrinkta Danutė Mukienė.

Smush Image Compression and Optimization