Petrošius Donatas

Donatas Petrošius – poetas, eseistas, vertėjas. Jis gimė 1978 m. lapkričio 28 d.  Šilalės rajono  Bijotų kaime. Baigęs vidurinę mokyklą, Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar Lietuvos edukologijos universitetas) studijavo literatūrologiją. Čia jam 2005 m. suteiktas magistro laipsnis. Vėliau įvairiuose leidiniuose dirbo žurnalistu. 2011–2014 m. buvo Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos narys ir tarptautinių programų koordinatorius. Pirmąją savo eilėraščių knygą išleido 2001 metais. 2010 m. tapo Lietuvos rašytojų sąjungos nariu.

Jo kūryba yra publikuota įvairiuose rinkiniuose, almanachuose („Poezijos pavasaris“, „Poetinis Druskininkų ruduo“, „Žiemos žodžiai“, „Žiema ir mirtis“, „Žosmė“, „Literatūrinės Vilniaus slinktys“, „Magnus Ducatus Poesis“ ir kt.).
Yra į lietuvių kalbą išvertęs anglų, baltarusių, ukrainiečių autorių poezijos kūrinių, iš rusų kalbos – latvių, ir gruzinų poezijos. Dalyvavo literatūros festivaliuose Geteborge, Punske, Ventspilyje, Rygoje, Londone, Jelgavoje, Minske, Sankt Peterburge, Maskvoje.

Jo eilėraščių yra išversta į anglų, latvių, rusų, švedų, lenkų, katalonų, vokiečių, rumunų, baltarusių, ukrainų, gruzinų, bulgarų kalbas.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisija 2024 m. vasario 13 d. posėdyje apsvarstė pateiktus kandidatus ir slaptu balsavimu išrinko 2024 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatus. Apdovanojimai skirti 16-ai mokslininkų, visuomenininkų, kūrėjų. Tarp laureatų yra ir Donatas Petrošius. Jam šis apdovanojimas skirtas už už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes:

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“ įsteigtas 2011 m. balandžio 13 d. Seimo valdybos sprendimu Nr. SV-S-1114 pagerbiant iškilią Gabrielės Petkevičaitės-Bitės asmenybę. Jis skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę ir užsienio lietuvių bendruomenę neatlygintinai dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą.

Medalis už visuomeninę veiklą skiriamas fiziniams ir juridiniams asmenims – Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams, piliečių bendruomenėms, asociacijoms ir kitiems asmenims, atitinkantiems medalio skyrimo kriterijus.

Kandidatūras medaliui teikia valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, asociacijos, mokslo, mokymo, kultūros įstaigos, piliečių bendruomenės, labdaros organizacijos ir kiti juridiniai asmenys.

  
D. Petrošiaus bibliografija

  • Iš tvermės D: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.
  • Aoristas: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
  • Kaip negalima gyventi: esė. – Vilnius: Alma littera, 2014.

  
Apdovanojimai
   
2003 m. Vilniaus universiteto „Filologinio rudens“ poezijos laureatas.
2004 m. Prano Lemberto konkurso „Grand prix“ laureatas.
2004 m. Poetinio Druskininkų rudens premija už geriausią metų poetinį debiutą.
2005 m. Zigmo Gėlės literatūrinė premija už geriausią metų poetinį debiutą už eilėraščių knygą „Iš tvermės D“.
2010 m. Lietuvos rašytojų sąjungos premija už eilėraščių rinkinį „Aoristas“.
2015 m. Juozo Tumo-Vaižganto premija už esė knygą „Kaip negalima gyventi“.
2024 m. Lietuvos leidėjų asociacijos Knygų apdovanojimuose Lietuvos rašytojų sąjungos paramos Ukrainai akcija (vykdoma kartu su M. Buroku ir L. Katkum) išrinkta Metų reiškiniu už tekstų ribas peržengiančią visuomeninę veiklą, literatūros bendruomenės solidarumo skatinimą.

  
Interviu

Donatas Petrošius LRT radijo laidoje „Literatūros akiračiai“, garso įrašas

   
D. Petrošiaus tekstai

Donatas Petrošius. Tėvynės ieškojimo sumaištys
Donatas Petrošius. Eilėraščiai

  
Vaizdo įrašai

2012 m. kovo 3 d., Žemaičių dienos Vilniuje, Vilniaus mokytojų namai. Donatas Petrošius žemaitiškai skaito eilėraštį „Skaitmeninė akmenų litanija“:

Donatas Petrošius „Skaitmeninė akmenų litanija”

 

Tekstas parengtas pagal Lietuvos rašytojų sąjungos ir Lietuvos Respublikos Seimo  informaciją

Smush Image Compression and Optimization