Kazragis Algirdas

Algirdas Kazragis (1928–1969) – žurnalistas, rašytojas (poetas, prozoininkas, dramaturgas), vertėjas.
Jis gimė 1928 m. balandžio 28 d. Darbėnuose (Kretingos raj.). 1953 m. baigė Vilniaus universitetą, kuriame studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Vėliau dirbo Telšių rajono laikraščio „Komunizmo aušra“ redakcijoje.
Išleido kraštotyros apybraižų knygutę „Žemaičių kalneliai“ (1968), prozos vaizdelių rinkinį „Ką slepia gelmė“ (1969), brošiūrą apie krikščionybės įvedimą Lietuvoje „Smurtu ir klasta“ (1966). Rinkinyje „Ilgi ilgi metai“ (1971) yra paskelbta jo pjesė „Žentelis“. Periodikoje išspausdinta šio autoriaus apsakymų, eilėraščių, humoreskų, straipsnių, rusų rašytojų kūrinių vertimų. Ypač populiarus A. Kazragio žemaitiškas eilėraštis apie Vaškė Ontė.
2019-aisiais, minint Žemaitijos metus ir A.Kazragio mirties 50-ąsiais metines, Žemaičių muziejus „Alka“, vykdydamas projektą „Ežerėlio pasakos“ išleido to paties pavadinimo A. Kazragio knygą vaikams, kurioje spausdinamos rašytojo sukurtos pasakos, gėrintis Telšių miesto kraštovaizdžiu.
A. Kazragis mirė 1969 m. balandžio 24 d. Telšiuose.

   
Parengė Danutė Mukienė

Smush Image Compression and Optimization