Juškus Stasys

Stasys Juškus – tapytojas, poetas, muzikantas, pedagogas, dirigentas, kompozitorius, galerijos „Vilnius ir dailė“ įkūrėjas, savininkas. Gimė 1936 m. balandžio 29 d. Akmenės rajono Šventupių kaime, mirė 2019 m. rugsėjo 30 d. Vilniuje, palaidotas Rokantiškių kapinėse.

Baigęs Papilės vidurinės mokyklos septynias klases, 1952 m. įstojo į Šiaulių muzikos mokyklą. Čia mokėsi griežti violončele (dėst. S. Jautakas). 1954 m.  baigęs chorvedžių kursus Vilniuje  (diriguoti mokė V. Arnastauskas), dirbo  Akmenės rajoninių kultūros namų mišraus choro chormeisteriu. 1955–1958 m. tarnavo sovietinėje armijoje. 1959–1961 m. Šiaulių muzikos technikume mokėsi chorinio dirigavimo (dėst. A. Masiūnas), nuo 1962 m. šios specialybės  neakivaizdiniu būdu mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos technikume (dėst. E. Kriščiūnienė). 1963 m. baigė Vilniaus kultūros mokyklą (diriguoti mokė D. Norkienė). 1958–1962 m. neakivaizdiniu būdu studijavo dailę Maskvos universitete. 1967–1971 m. choro dirigavimą neakivaizdiniu būdu – Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (vyr. dėst. A. Jurgučio klasė). 1963 m. suorganizavo chorą Ignalinoje. Tais metais respublikinėje apžiūroje šis šis choras laimėjo antrąją vietą, o instrumentinis trio (fortepijonas, smuikas, violončelė) tapo laureatu. 1963–1965 m. S,. Juškaus įkūrė Naujosios Akmenės vaikų muzikos mokyklą, buvo pirmasis jos direktorius. Tuo pat metu jis vadovavo Naujosios Akmenės cemento gamyklos mišriam chorui (buvo jo meno vadovas ir dirigentas). Šis choras 1965 m. tapo respublikinės dainų šventės konkurso pajėgiųjų kolektyvų laureatu. S. Juškus yra buvęs Ignalinos ir Akmenės rajonų dainų švenčių organizatorius ir vyr. dirigentas.

1965–1967 m. S, Juškus dirbo Vilniaus kultūros mokyklos choro dirigavimo ir kitų disciplinų dėstytoju, 1967–1969 m. buvo Lietuvos kompozitorių sąjungos konsultantas, 1969–1971 m. – Lietuvos valstybinės konservatorijos prorektorius administracijos reikalams, 1971–1973 m. – Vilniaus pedagoginės mokyklos muzikos dėstytojas, 1973–1990 m. – Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniosios muzikos mokyklos choro dirigavimo ir kitų disciplinų dėstytojas. Dirbdamas pedagogu jis vadovavo keliems Vilniaus miesto įmonių vokaliniams ansambliams, buvo vyrų choro „Sakalas“, Respublikinių mokytojų namų mišriojo choro ir Vilniaus valstybinio universiteto vyrų choro chormeisteris. 1990 m. įkūrė pirmąją privačią  Meno galeriją Lietuvoje. Joje savo darbus yra eksponavę daugelis Lietuvos žymių dailininkų.

S. Juškus garsėjo ir kaip metalo bei gintaro meistras, tapytojas. Yra sukūręs dainų vaikams ir suaugusiesiems, 1995 m. išleido savo dainų rinktinę „Dainos Lietuvai“.

1985 m. S. Juškus apdovanotas Kultūros žymūno ženklu.

 

Smush Image Compression and Optimization