El. žurnalas „Žemaičių žemė“

2024 METAI
  

   
2024 m. Nr. 4
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai skaitymui ir atsisiuntimui >
*  Vartomas leidinio variantas
   

2024 m. Nr. 1
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai skaitymui ir atsisiuntimui >
*  Vartomas leidinio variantas

 

2024 m. Nr. 2
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai skaitymui ir atsisiuntimui >
*  Vartomas leidinio variantas

2024 m. Nr. 3
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai skaitymui ir atsisiuntimui >
*  Vartomas leidinio variantas

2023 METAI
2023 m. projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“
rėmė Lietuvos
spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, šio projekto įgyvendinimui skyręs 8 tūkst. eurų

 

 
2023 m. Nr. 13
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas


2023 m. Nr. 10
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas
2023 m. Nr. 11
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas
2023 m. Nr. 12
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas
2023 m. Nr. 7
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas
2023 m. Nr. 8
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas
2023 m. Nr. 9
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas
2023 m. Nr. 4
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas
2023 m. Nr. 5
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas
2023 m. Nr. 6
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas
2023 m. Nr. 1
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas >
2023 m. Nr. 2
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas >
2023 m. Nr. 3
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas >
     

2022 METAI
2022 m. projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“ rėmė Lietuvos spaudos, radijo ir
televizijos rėmimo fondas, šio projekto įgyvendinimui skyręs 6 tūkst. eurų. 

____________________________________________________________________________________________________________________

  

   
  2022 m. Nr. 16
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas >
 


     
2022 m. Nr. 13
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas >
2022 m. Nr. 14
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas >
2022 m. Nr. 15
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas >


2022 m. Nr. 10
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas >
2022 m. Nr. 11
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas >
2022 m. Nr. 12
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas >
2022 m. Nr. 7
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas >

2022 m. Nr. 8
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas >

2022 m. Nr. 9
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas >


2022 m. Nr. 6
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas >
2022 m. Nr. 5
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas >
2022 m. Nr. 4
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas >
2022 m. Nr. 3
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas >
2022 m. Nr. 2
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
 Vartomas leidinio variantas >
2022 m. Nr. 1
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas >


El. žurnalo „Žemaičių žemė“ kanalas YouTube portale v
aizdo įrašų adresai:

2022 m. lapkričio 15 d. Vilniaus mokytojų namuose vykusio Vilniaus žemaičių kultūros draugijos kultūros vakaro, skirto rašytojui Romualdui Granauskui (1939–2014), vaizdo įrašai:

Žemaičių dailės muziejuje (Plungė) 2022 m. spalio 14 d. vykusio Donato Butkaus žemaitiškai parašyto novėlių romano „Ka žemė bova brongesnė ož douna“ antros dalies pristatymo renginio vaizdo įrašai:

Telšių Žemaitės dramos teatro spektaklio „Spalvuotu guzikieliu rožončios“ fragmentas 

Parodos Žemaičių dailės muziejuje

 *** 
1993–2016 m. Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, Žemaičių akademija,  Akademinio žemaičių jaunimo korporacija „Samogitia“ tradiciniu būdu leido periodinį, prenumeruojamą kultūros, istorijos ir švietimo žurnalą  „Žemaičių žemė“ (2012 m. buvo viešinama tik skaitmeninė jo leidinio versija). Žurnalo vyriausioji redaktorė  Danutė Mukienė (tel.  + 370 687 47 550, el. p. zemaiciu@gmail.com).
Leidinio ISSN 1392-2610.
Žurnalas spausdintas keturis kartus per metus 1000–2000 egz. tiražu. Tekstai buvo skelbiami bendrine lietuvių ir žemaičiųkalbomis.
Periodinio žurnalo „Žemaičių žemė“ Redakcinės tarybos nariais yra buvę: istorikai dr. Adomas Butrimas, dr. Jolanta Skurdauskienė, literatūrologė, prof. Viktorija Daujotytė,  žurnalistė, muziejininkė Danutė Mukienė, etnomuzikologė dr. Loreta Mukaitė-Sungailienė, kultūrologas, knygotyrininkas dr. Tomas Petreikis, žurnalistė Jūratė Grabytė.

Regionų kultūrinių iniciatyvų centro informacija

***

Skaitytojų pageidavimu skelbiame dalies 1993–2016 m. išleistų žurnalo „Žemaičių žemė“ numerių turinį:

2016  1   2   3   4
2015  1   2   3   4
2014  1   2   3   4
2013  1   2   3   4
2012  1   2   3   4
2011  1   2   3   4  5  6  7  8  9 10  11 12
2010  1   2   3 
2009  1   2   3   4
2008  1   2   3   4
2007  1   2   3   4
2006  1–2  3  4
2005  1 3 4
2004  1 2 3 
2003  1
1997 4
1995  1  2 
1994  1  2  3  4
1993  1 

„Žemaičių žemės“ turinys (2000 m. Nr. 1–4)
„Žemaičių žemės“ turinys. 1998 m. Nr. 1 – 1999 m. Nr. 4

 

Smush Image Compression and Optimization