El. žurnalas „Žemaičių žemė“


2022 METAI
____________________________________________________________________________________________________________________

     
   
Nr. 13
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas >
   


Nr. 10
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas >
Nr. 11
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas >
Nr. 12
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas >
Nr. 7
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas >

Nr. 8
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas >

Nr. 9
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas >


Nr. 6
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas >
Nr. 5
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas >
Nr. 4
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas >
Nr. 3
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas >
Nr. 2
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
 Vartomas leidinio variantas >
Nr. 1
*  Žurnalo turinys ir publikacijų *.PDF failai >
*  Vartomas leidinio variantas >El. žurnalo „Žemaičių žemė“ kanalas YouTube portale v
aizdo įrašų adresai:

2022 m. kovo 15 d. Vilniaus žemaičių kultūros draugijos vakaro vaizdo įrašai:

Telšių Žemaitės dramos teatro spektaklio „Spalvuotu guzikieliu rožončios“ fragmentas 

Parodos Žemaičių dailės muziejuje

***
2022 m. projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“ remia Lietuvos spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, šio projekto įgyvendinimui skyręs 6 tūkst. eurų. 

***
1993–2016 m. Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, Žemaičių akademija,  Akademinio žemaičių jaunimo korporacija „Samogitia“ tradiciniu būdu leido periodinį, prenumeruojamą kultūros, istorijos ir švietimo žurnalą  „Žemaičių žemė“ (2012 m. buvo viešinama tik skaitmeninė jo leidinio versija). Žurnalo vyriausioji redaktorė  Danutė Mukienė (tel.  + 370 687 47 550, el. p. zemaiciu@gmail.com).
Leidinio ISSN 1392-2610.
Žurnalas spausdintas keturis kartus per metus 1000–2000 egz. tiražu. Tekstai buvo skelbiami bendrine lietuvių ir žemaičiųkalbomis.
Periodinio žurnalo „Žemaičių žemė“ Redakcinės tarybos nariais yra buvę: istorikai dr. Adomas Butrimas, dr. Jolanta Skurdauskienė, literatūrologė, prof. Viktorija Daujotytė,  žurnalistė, muziejininkė Danutė Mukienė, etnomuzikologė dr. Loreta Mukaitė-Sungailienė, kultūrologas, knygotyrininkas dr. Tomas Petreikis, žurnalistė Jūratė Grabytė.

Regionų kultūrinių iniciatyvų centro informacija

***

Skaitytojų pageidavimu skelbiame dalies 1993–2016 m. išleistų žurnalo „Žemaičių žemė“ numerių turinį:

2016  1   2   3   4
2015  1   2   3   4
2014  1   2   3   4
2013  1   2   3   4
2012  1   2   3   4
2011  1   2   3   4  5  6  7  8  9 10  11 12
2010  1   2   3 
2009  1   2   3   4
2008  1   2   3   4
2007  1   2   3   4
2006  1–2  3  4
2005  1 3 4
2004  1 2 3 
2003  1
1995  1  2  3
1994  1  2  3  4
1993  1 

„Žemaičių žemės“ turinys (2000 m. Nr. 1–4)
„Žemaičių žemės“ turinys. 1998 m. Nr. 1 – 1999 m. Nr. 4

 

Smush Image Compression and Optimization