„Žemaičių žemė“

 
© Žemaičių žemė – Regionų kultūrinių iniciatyvų centro, Žemaičių akademijos,  Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ žurnalas.
Leidžia visuomeninė organizacija „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“.
Vyriausioji redaktorė – Danutė Mukienė, tel.  8 687 47 550.
Redakcijos adresas:  Gerbutavičiaus g. 10–213,  Vilnius. Tel. / faksas +370 5 261 9670, mob. tel 8 687 47550.
El. paštas – zemaiciu@gmail.com.
ISSN 1392-2610.
Leidinio elektroninė versija skelbiama interneto svetainėje www.zemaitiuzeme.lt.
Žurnalas leistas 1993–2016 m. (2011 m. buvo leidžiama tik skaitmeninė leidinio versija).

2016  1   2   3   4
2015  1   2   3   4
2014  1   2   3   4
2013  1   2   3   4
2012  1   2   3   4
2011  1   2   3   4  5  6  7  8  9 10  11 12
2010  1   2   3 
2009  1   2   3   4
2008  1   2   3   4
2007  1   2   3   4
2006  1–2  3  4
2005  1 3 4
2004  1 2 3 
2003  1
1995  1 2 3
1994  1 2 3 4
1993  1 

„Žemaičių žemės“ turinys (2000 m. Nr. 1–4)
„Žemaičių žemės“ turinys. 1998 m. Nr. 1 – 1999 m. Nr. 4

„Žemaičių žemės“ žurnalas – 1993–2011, 2013–2016 metais tradiciniu būdu leistas periodinis,  prenumeruojamas leidinys. Leistas keturis kartus per metus (ketvirtyje vieną kartą) 1000–2000 egz. tiražu.
2012 m. buvo leistas ir interneto portale http://www.samogit.lt skelbtas elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“.
Leidinio apimtis buvo 4–12 sąlyginių spaudos lankų. Dalis publikacijų skelbiama bendrine lietuvių kalba, kitos – žemaičių.
Redakcijos tel. 8 687 47 550. El. paštas: zemaiciu@gmail.com.
Žurnalo redaktorė – Danutė Mukienė.
Redakcinės tarybos nariais yra buvę: istorikai dr. Adomas Butrimas, dr. Jolanta Skurdauskienė, literatūrologė, prof. Viktorija Daujotytė,  žurnalistė, muziejininkė Danutė Mukienė, etnomuzikologė dr. Loreta Mukaitė-Sungailienė, kultūrologas, knygotyrininkas dr. Tomas Petreikis, dr. Jolanta Skurdauskienė, žurnalistė Jūratė Grabytė.
Žurnale daugiausia publikacijų buvo spausdinama Žemaitijos istorijos, kultūros, kalbos, tautosakos temomis.
RKIC informacija

error: Content is protected !!
Smush Image Compression and Optimization