Rudys Edvardas

Edvardas Rudys (1936–2015) vienas žymiausių autorių, rašiusių žemaičių ir lietuvių kalba. Kūrė eilėraščius, apsakymus, apysakas. Jis gimė 1936 m. gruodžio 15 d. Skuodo rajono Mosėdžio miestelyje.

1944–1955 m. mokėsi Mosėdžio vidurinėje mokykloje. 1956–1961 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Ekonomikos fakultete. 1961–1963 m. dirbo Skuodo rajono Luknės kolūkio pirmininku. 1964 m. įstojo į Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo instituto aspirantūrą, bet LKP Skuodo rajono komiteto sekretorius jo mokytis neišleido, nes norėjo, kad jis ir toliau dirbtų rajone. E. Rudys vis dėlto tais metais iš Skuodo rajono išvyko. Pradėjo dirbti Vilniaus rajono Panerio zoninio normavimo punkto vedėju. 1965–1970 m. dirbo Vilniaus žemės ūkio buhalterinės apskaitos technikumo dėstytoju, 1971–2000 m. buvo Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo instituto mokslinis bendradarbis, nuo 1976 m. – skyriaus vedėjas. Gilino žinias Vilniaus valstybiniame universitete ir čia 1975 m. apgynė mokslų kandidato disertaciją tema „Techninių kultūrų produkcijos realizavimas ir tolesnis jo tobulinimas Lietuvos TSR“. Nuo 1965 m. gyveno, dirbo, kūrė Vilniuje.

Iki 1999 m. buvo išspausdintos 9 jo knygos įvairiais žemės ūkio klausimais, kurias jis spaudai parengė dirbdamas Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo institute.

Laisvalaikiu rašydavo prozos kūrinius bei eilėraščius žemaičių ir lietuvių kalbomis.

1996 m. Vilniuje Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras (žurnalo „Žemaičių žemė“ redakcija) išleido didelio skaitytojų susidomėjimo sulaukusią ir daugelį autorių žemaitiškai paskatinusią rašyti E. Rudžio apsakymų knygą „Kuotrė“. Tai buvo pirmoji žemaičių kalba parašyta ir išleista knyga Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo 1940 m. kovo 11 dieną. Antrąją jo žemaitiškai parašytą knygą – novelių, apsakymų, pasakojimų rinktinę „Sėmuona malūnā“ šis centras išleido 2001 metais.

E. Rudys savarankiškai spaudai rengė ir savo lėšomis leido savo lietuviškai parašytų eilėraščių, novelių, apysakų, apybraižų knygas. 2000 m. išspausdinta knyga „Žemės žalumoj, dangaus žydrumoj“, 2008 m. – „Nuodėmė ant laužo: istorinė apysaka“ ir „Laukai ir jausmai: eilėraščiai“.

E. Rudys mirė 2015 m. rugsėjo 15 d. Vilniuje. Palaidotas Skuodo rajono Ylakių kapinėse.

E. Rudys mirė 2015 m. rugsėjo 15 d. Vilniuje. Palaidotas Skuodo rajono Ylakių kapinėse.

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2023: Žemaičiai Vilniuje“

 

Smush Image Compression and Optimization