Mačiukevičius Jonas

Jonas  Mačiukevičius (1939–2021) – rašytojas, visuomenės ir kultūros veikėjas.  Jis gimė 1939 m. rugpjūčio 17 d. Ariogalos valsčiaus Ginaičių kaime. Nuo vaikystės sunkiai sirgo, todėl, baigęs Betygalos vidurinę mokyklą, toliau dėl ligos mokėsi tik savarankiškai. Jis su bendraminčiais pasirūpino, kad būtų įkurta Lietuvos invalidų draugija. 1988–1991 m. šiai draugijai rašytojas ir vadovavo, 1990 m. jis kartu su Juozu Nekrošiumi ir Juozu Šapoka įsteigė oficialų savaitraštį  „Bičiulystę“, kuriame buvo rašoma neįgaliesiems aktualiais klausimais. 1992–1996 m. J. Mačiukevičius ėjo Lietuvos invalidų tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pirmininko pareigas.

Jis kūrė eilėraščius, apysakas, esė, romanus, poemas vaikams, publicistikos straipsnius, informacinius tekstus apie įvairias įstaigas. Pagal jo žodžius kompozitorius Benjaminas Gorbulskis sukūrė operetę „Adomas nenori būti Adomu“ (pastatyta 1982 m.), kompozitorius Rimvydas Racevičius – oratoriją „Septynios giesmės apie gyvenimo medį“ (1985 m.). 1968 m. apie J. Mačiukevičių Lietuvos kino studija sukūrė kino žurnalą „Žalioji spalva“. Iki 2012 m. buvo išspausdintos 49 J. Mačiukevičiaus knygos.

1986 m. rašytojas apdovanotas Lietuvos valstybine premija, 2009 m. – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Gerumo Žvaigžde, 2014 m. – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. 2015 m. jam suteiktas Raseinių Garbės piliečio vardas.

J. Mačiukevičius mirė 2021 m. spalio 20 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.


Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2023: Žemaičiai Vilniuje“


 

Smush Image Compression and Optimization