Reimeris Vacys

Vacys Reimeris (1921–2017) – poetas, vertėjas, visuomenės ir kultūros veikėjas. Jis Gimė 1921 m. rugpjūčio 3 d. Kuršėnuose, mirė 2017 m. vasario 6 dieną. 1941 m. baigė Savišvietos gimnazijos kursą. Karo metais pasitraukė į Rusiją, dirbo Maskvos radijuje, lietuviškų laidų redakcijoje.  1941–1944 m. tarnavo Raudonojoje armijoje. 1946 m. dirbo Kauno radijuje, vadovavo LRS Kauno filialui. 1951–1956 m. mokėsi Maskvos M. Gorkio literatūros institute. Dirbo įvairių Lietuvos periodinių leidinių redakcijose, redagavo „Literatūrą ir meną“ (1949–1959), „Gimtąjį kraštą“ (1969–1986). 1952–1954 m. buvo LTSR Rašytojų sąjungos valdybos sekretorius, 1986–1990 m. LSSR taikos gynimo komiteto pirmininkas.
Išvertė nemažai rusų ir kitų šalių rašytojų kūrinių. 
Lietuvos rašytojų sąjungos narys nuo 1947 m. 

Apdovanojimai:

 • 1965 m. LTSR nusipelnęs kultūros veikėjas
 • 1968 m. tarptautinė Dž. Neru premija (už eilėraščių rinkinį „Prie Baltojo Tadžo“)
 • 1972 m. Lietuvos komjaunimo premija (už eilėraščių rinkinį „Eisenos“)
 • 1975 m. LSSR valstybinė premija (už eilėraščių rinkinį „Šarkos švarkas“)
 • 1977 m. „Poezijos pavasario“ laureatas
 • 1981 m. Kuršėnų garbės pilietis
Bibliografija:
 • Tėvų žemei: eilėraščiai. – Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1945. – 103 p.
 • Geras vyras: eilėraščiai (iliustr. Rimtas Kalpokas). – Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1948. – 30 p.: iliustr.
 • Su pavasariu: eilėraščiai. – Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1948. – 180 p.
 • Draugystė: poema (iliustr. Domicėlė Tarabildienė). – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1950. – 16 p.: iliustr.
 • Ir skrenda daina: eilėraščiai. – Vilnius: Valstybinė grožinės lteratūros leidykla, 1952. – 116 p.
 • Su tavim aš kalbu: poezija. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958. – 174 p.
 • Prie baltojo Tadžo: eilėraščiai (dail. Telesforas Kulakauskas). – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958. – 50 p.: iliustr.
 • Draugystė (iliustr. Domicėlė Tarabildienė). – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960. – 16 p.: iliustr.
 • Pilnaties ratas: poezija. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962. – 158 p.: iliustr.
 • Kodėl daiktai prašneko piktai: eiliuotas pasakojimas (iliustr. Regina Rasa Dočkutė). – Vilnius: Vaga, 1964. – 32 p.: iliustr.
 • Lietuva – broliška žemė: apybraiža. – Vilnius: Mintis, 1966. – 145 p.: iliustr.
 • Delnai: eilėraščiai (dail. Algis Švažas). – Vilnius: Vaga, 1968. – 150 p.: iliustr.
 • Ciksi-tiksi: poemėlės (iliustr. Vanga Gedmantaitė). – Vilnius: Vaga, 1969. – 32 p.: iliustr.
 • Eisenos: eilėraščiai (dail. Emanuelis Katilius). – Vilnius: Vaga, 1970. – Vilnius: Vaga, 1970. – 324 p.: iliustr.
 • Šarkos švarkas: poezija (iliustr. Ada Skliutauskaitė). – Vilnius: Vaga, 1974. – 111 p.: iliustr.
 • Užatlantės laiškai: kelionės po JAV įspūdžių mozaika. – Vilnius: Vaga, 1974. – 393 p.: iliustr.
 • Vėjo vynas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1976. – 185 p.
 • Rūpestis: rinktinė (dail. Rimantas Dichavičius). – Vilnius: Vaga, 1979. – 585 p.: iliustr.
 • Poetai vaikšto žeme: poezija. – Vilnius: Vaga, 1981. – 191 p.
 • Sugrįžimas Indijon: eilėraščiai (dail. Saulius Chlebinskas). – Vilnius: Vaga, 1983. – 62 p.: iliustr.
 • Gyveno storulis: poezija (iliustr. Nijolė Kryževičiūtė-Jurgelionienė). – Vilnius: Vaga, 1984. – 40 p.: iliustr.
 • Žemė su puokšte gėlių: retroscenų poemos (dail. Saulius Chlebinskas). – Vilnius: Vaga, 1986. – 283 p.: iliustr.
 • Šimtas dėdžių: eilėraščiai (iliustr. Taida Balčiūnaitė). – Vilnius: Vaga, 1986. – 47 p.: iliustr.
 • Artumas: poezija (iliustr. Dainius Paškevičius). – Vilnius: Vaga, 1987. – 162 p.: iliustr.
 • Nosių vagys: eilėraščiai (dail. Aušra Čapskytė). – Vilnius: Gairės, 1995. – 26 p.: iliustr. 
 • Delčios metas: eilėraščiai (dail. Giedrius Reimeris). – Šiauliai: Saulės Delta, 1996. – 157 p.: iliustr. 
 • Ave Maria: meilės lyrika. – Šiauliai: Saulės Delta, 1996. – 195 p.: iliustr. 
 • Katrenai rytui vakarui: sentencijų posmai. – Šiauliai: Saulės delta, 1999. – 191 p.: iliustr.
 • Į svečius Liliputijon: eilėraščiai (iliustr. Elenytė Reimerytė). – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2001. – 32 p.: iliustr.
 • Jūron lyjantis lietus: eilėraščiai (dail. Ramojus Reimeris). – Šiauliai: Saulės delta, 2001. – 196 p.: iliustr. 
 • Klounas grojo smuiku…: lyriniai etiudai. – Vilnius: Žuvėdra, 2001. – 239 p.: iliustr. 
 • 1000 ir vienas lašas: poemėlė. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2003. – 16 p.: iliustr. 
 • Kasdien būties korida: eilėraščiai. – Šiauliai: Saulės delta, 2004. – 203 p.: iliustr. 
 • Širdis prapuolus dienų atoluos… – Vilnius: Žuvėdra, 2006. – 130 p.: iliustr. 
 • Vakarė grįžta Aušrine: eilėraščiai. – Šiauliai: Saulės delta, 2006. – 174 p.: iliustr. 
 • Posmų gervės: eilėraščiai. – Vilnius: Žuvėdra, 2011. – 262 p.: iliustr. + 1 garso diskas (CD) –
 • … buvo…: kelionė per gyvenimą: laikai, įvykiai, žmonės, kūryba. – Vilnius: Žuvėdra, 2009. – 639 p.: iliustr.

Vertimai iš rusų kalbos:

 • A. Puškino poema „Poltava“. Išleista leidinyje: Aleksandras Puškinas. Raštai / Redaktorius Vytautas Bložė. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla. – T. 2: Poemos. – 1955. – 270 p.
 • A. Tvardovskis. Muravijos šalis: poema. – Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1948. – 128 p.
 • A. Tvardovskis. Tolių toliai: poema. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963. – 178 p.: iliustr.
 • Jevgenijus Vinokurovas. Nuostaba: lyrika. – Vilnius: Vaga, 1976. – 146 p.
 • A. Tvardovskis. Vasilijus Tiorkinas: knyga apie karį: poema. – 2-asis leidimas. – Vilnius: Vaga, 1978. – 255 p.

Knygos rusų kalba:

 • Дружба / В. Реймерис. – Вильнюс: Государсвенное издательство художественной литературы Литовской ССР, 1952.
 • Проводы дерева: стихи / Вацис Реймерис. – Вильнюс: Vaga, 1984.

V. Reimeris mirė 2017 m. vasario 6 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

Publikacija paskelbta įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2023: Žemaičiai Vilniuje“


 

Smush Image Compression and Optimization