D.U.K.

Kokia yra interneto leidinio „Žemaičių žemė“ koncepcija, paskirtis?

Mūsų leidinys kviečia Jus susipažinti su turtingu Žemaitijos kultūros paveldu, žymiausiais krašto muziejais, parkais, teatrais, kitomis kultūros įstaigomis, lankytinomis vietomis, visuomeninėmis organizacijomis, kurios šiuo metu daro didelę įtaką Žemaitijos kultūriniam gyvenimui. Čia Jūs rasite ir žemėlapius, kuriose užfiksuotos Žemaitijos istorinės, etnografinės ribos. Pateikiamos mokslininkų mintys, pasisakymai Žemaitijos istorijos ir  kultūros temomis. Jūs turite galimybę susipažinti ir su Žemaitijos herbu bei vėliava, šiame krašte gimusiais, gyvenusiais, dirbusiais žymiausiais mokslo, meno, kultūros ir visuomenės veikėjais, Žemaitijos šviesuolių kultūriniais sambūriais, Žemaičių rašytojų sąjūdžiu, Telšių vyskupija, žemaičių spauda. Surasite ir svarbiausias „Žemaičių žemės“ žurnalo publikacijas.
Už tai, kad turime galimybę elektroniniame leidinyje Jus supažindinti su Žemaitija, dėkojame anksčiau veikusio Atviros Lietuvos fondo, Lietuvos Spaudos, radijo, televizijos rėmimo fondui, Lietuvos matematikos ir informatikos instituto  UNESCO katedrai „Informatika humanitarams“, kurie parėmė Žemaičių kultūros draugijos Informaciniame kultūros centre parengtą projektą „Savitumą branginanti, pasauliui įdomi ir atvira Žemaitija”, pagal kurį buvo sukurta multimedijos svetainė „Žemaičių žemė“ Internete ir to paties pavadinimo kompaktinis diskas.   

Danutė Mukienė
Regionų kultūrinių iniciatyvų centro prezidiumo pirmininkė,
svetainės „Žemaičių žemė“ projekto vadovė

Smush Image Compression and Optimization