Griškevičius Gediminas

Gediminas Griškevičius (1948–2020) – poetas ir žurnalistas, Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) narys. Gimė 1948 m. Čekiškėje (Kauno raj.). 
Baigė Šaukėnų vidurinę mokyklą. 1965 m. tapo pirmosios respublikinės mokyklų literatų apžiūros prizininku.1965–1970 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą, literatūrą ir žurnalistiką. 1969–1976 m. buvo Kelmės rajono laikraščio „Komunistinis žodis“ korespondentas, 1970 m. – Lietuvos radijo Vaikų ir jaunimo redakcijos laidos „Žvaigždutė“, 1982–1985 m. Kelmės r. priešgaisrinių tarnybų biuletenio „Gaisrai ir žmonės“ redaktorius. Vėliau savo gyvenimą susiejo su Lietuvos pajūriu. 1985–1989 m. buvo dienraščio „Tarybinė Klaipėda“ atsakingojo sekretoriaus pavaduotojas, 1989–1990 m. – savaitraščio „Lietuvos žvejys“ atsakingasis sekretorius. 1990–1992 m. redagavo Palangos miesto tarybos laikraštį „Palanga“. 1992–2008 m. paeiliui buvo „Vakarų ekspreso“, „Klaipėdos“, „Vakarinės Palangos“, „Švyturio“ (Kretinga), „XXI amžiaus“ laikraščių korespondentas. 2005 m. redagavo literatūrinį almanachą „Saulėjauta“, 2008–2015 m. buvo laikraščio „Palangos tiltas“ bendradarbis.
Rašė kultūros ir meno, savivaldybių darbo, pedagogikos temomis.
Išleido poezijos rinkinius vaikams ir suaugusiesiems: „Saugosiu saulutę“ (1979), „Ką vaikai galvoja“ (1991), „Mėnulis – vakaro keleivis“ (2005), „Linksmųjų vėjų karalystė“ (2005), „Laivas į Šventąją“ (2007), „Neišsigandusi šventė“ (2008), „Maišto jūra. Vėjožvalgos“ (2016), „Mirę ir moterys,
dar – jūra“ (2016), satyrinių eilėraščių, epigramų knygas „Būrai ir strasbūrai“ (2002), „Tiek to, genijai“ (2011).
Kūrybos paskelbė įvairiuose leidiniuose, žurnalistų poezijos rinktinėje „Sušvieski, saule“ (2014).
Reginos Biržinytės literatūrinės premijos laureatas (2017).
Buvo vienas iš LŽS interneto svetainės publikacijų autorių.
G. Griškevičius mirė 2020 m. liepos 13 d. Palangoje. Palaidotas Palangos senosiose kapinėse.

Panaudota literatūra:

  1. https://www.krsvbiblioteka.lt/lt/biblioteka/34-straipsniai/329-griskevicius-gediminas.

Smush Image Compression and Optimization