„Žemaičių žemė“ 2006 m. Nr. 1–2

 


(PDF failai atsisiuntimui)

TURINYS

2–5, 16 / Lina Kantautienė, Albinas Mingėla. Raseinių istorija: datos, skaičiai, faktai

6–9 / Gintautas Zabiela. Iškalbinga Raseinių žemė

9, 15,  23–24, 27, 34, 36–37, 39, 43 / Gintautas Zabiela, Zenonas Baubonis. Piliakalniai Raseinių rajono seniūnijose

10 / Adomas Butrimas, Vladas Žulkus. Pilys, gyventojai, pastatai

10–13 / Darius Baronas. Raseinių žemė kovų su Vokiečių ordinu metais (XIII–XIV a.)

13–15 / Danguolė Želvytė. Ariogala

17–20 / Artūras Dubonis. Raseinių administracinė, politinė ir socialinė raida XIII–XVI a. I p.

21–22 / Konstantinas Prušinskas. Betygala.

25–26 / Vacys Vaivada. Administravimas. Teismai Žemaitijoje XV–XVIII a.

27 / Jurga Palangytė. Girkalnis

28–33 / Algirdas Baliulis. Raseinių praeities fragmentai (XVI–XVIII a.)

34 / Danguolė Želvytė. Kalnujai

35–36 / Konstantinas Prušinskas. Nemakščiai

38–39 / Danutė Ramonaitė. Pagojukų seniūnija

39, 79, 83 Raseinių rajono literatų kūryba: Sofijos Grygelytės-Kveselienės, Janinos Kvietkuvienės, Vlado Danuso, Valės Miltenienės, Stepono Miltenio, Bronės Vaitkutės-Narušienės, Vidmanto Petraičio, Vytauto Šulskio eilėraščiai

40 / Donatas Tytuva. Paliepiai

41–42 / Albinas Mingėla. Šiluva.

44–45 / Stasys Perminas. Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika ir koplyčia „Ligonių sveikata“

46 / Lyduvėnai

47–48 / Viktoras Vitkus. Penki Dubysos vandens malūnai ruože Lyduvėnai–Betygala

48–49 / Konstantinas Prušinskas. Viduklė. Simono Stanevičiaus memorialinė sodyba-muziejus

50–53 / Konstantinas Prušinskas. Raseinių dominikonų vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

54–59 / Jonas Brigys. Raseiniai karų audrose

60–61 / Lina Kantautienė. Raseinių miesto ir rajono miestelių herbai

62–65 / Birutė Kulpinskaitė. Raseinių krašto istorijos muziejus

66–67 / Lina Vapsevičienė. Fotografijos Raseinių muziejuje

68–70 / Antanas Girčys, Lina Kantautienė, Loreta Kordušienė. Raseinių rajono mokyklų muziejai

70–71 / Emilija Skudrienė. Jonui Kuzminskiui –100

72–74 / Albinas Stakauskas. Dainingame Dubysos krašte

75 / Donatas Tytuva. Pasandravys, Bernotai

76–79 / Jonas Brigys. 85 Raseinių viešosios bibliotekos metai

80–81 / Jolanta Šimaitienė. Pirmajam lietuviškam vaidinimui Raseiniuose – 100

82–83 / Nijolė Rimkienė. Tautodailininkų bendrija „Sodžius“

84–87 / Lina Kantautienė. Žemaitijos žydai ir jų gyvenimas Raseiniuose

88–93 / Loreta Sungailienė. Raseinių krašto folkloras

94–107 / Jonas Brigys, Lina Kantautienė, Loreta Kordušienė, Danutė Mukienė, Lina Vapsevičienė. Iškilūs Raseinių krašto kultūros, meno, mokslo, visuomenės veikėjai

108 / Dubysos regioninis parkas

109–111 / Laimutė Pečkaitienė. Baidarėmis Dubysos upe

112 / Raimonda Kuncienė. Gamtosaugos aktualijos Dubysos regioniniame parke

Smush Image Compression and Optimization