El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022 m. Nr. 13. Turinys (*.PDF failai skaitymui ir atsisiuntimui)

Visi leidinio puslapiai ir viršeliai

1 viršelis

2 viršelis

2–4 „Kas naujė Žemaitiu kultūras draugėjuo?“ Interviu so Žemaitiu kultūras draugėjės pirmininko prof. Žebrauskė Algėrdo

5–6 Gintautas Čižiūnas. „Kelionės, skatinančios atversti ir naujai perskaityti krašto istorijos puslapius, žmonių biografijas“

7–12 Danutė Mukienė. „Lietuvos jūrų uosto viršininkas, pirmasis uosto kapitonas Liudvikas Stulpinas (1871–1934)“

12–15 Jurgis Želvys. „Liudas Alseika – dviračių turizmo pradininkas Lietuvoje“

16–18 Jurga Žemaitytė. „Padavimai, legendos apie Šatrijos ir Girgždūtės piliakalnius“: „Šatrija – visos Lietuvos raganų sostinė“, „Ant Girgždūtės kalno ežerėlis telkšojo“

19–36 Čiurliuonienė-Kīmantātė Suofėjė. „Žemaitėška poema“ (tēsinīs)

37 Konstantinas Prušinskas. „Prisimename prasmingų darbų įkvėpėją, konsultantę, patarėją“

37 Albinas Mingėla. „Anelė Butkuvienė“

38–39 Donatas Tytuva. „Anelė Butkuvienė. „Garsios Lietuvos moterys“

40–42 Anelė Butkuvienė. „Kęstučio dukterys“

42–44 Ramunė Lenkimaitė, Bonifacas Vengalis. „Vilniaus žemaičių kultūros draugijos vakaras, skirtas poetui Vytautui Mačerniui“

3 viršelis

4 viršelis

  
Publikacijos paskelbtos įgyvendinant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“

Smush Image Compression and Optimization