El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2023 m. Nr. 2 (*.PDF failai, versija skaitymui ir atsisiuntimui)

  
Visi leidinio puslapiai    
1 viršelis  
2 viršelis  
1 / Turinys  
2–7 / Untulis Edmunds, Mukienė Danutė. „Skouda Žemaitiu tētra artistā par spektaklius so žiūruovās bėndraun tik žemaitiu kalbo“

8–13 / Ina Levickienė, Danutė Mukienė. „Realybe tapusi idėja Žemaitijos sostinės scenoje žiūrėti baletą“

14–16 / Vytas Rutkauskas. „Širdis sujungiantis laisvės šauksmo aidas“

17–23 / Gerimantas Pakalniškis. „Vytautas Mačernis ir Vilnius“

24–26 / Adomas Butrimas. „Archyvų riteris“

26–27 / Povilas Šverebas. „Kazio Misiaus gyvenimas faktų kalba“

28–32 / Danutė Mukienė. „Tik Gabija padės išlikti amžinai“…

33–41 / Kazimieras Prušinskas. „Vilniaus žemaičių kultūros draugijos veikla Lietuvos atgimimo laikotarpiu“

42–45 / Jurgis Želvys. „Žemaičių Užgavėnių tradicijų puoselėjimas Vilniuje“

46–48 / Danguolė Želvytė. „Šiemet žiemą per Užgavėnes iš kiemo varysime vasario mėnesį“

49–50 / Jurga Žemaitytė. „Užgavėnių ličynas (kaukės)“

51 / Donatas Čižiūnas. „Užgavėnių darbai, pramogos, susijusios su būsimu derliumi“

52 / Ramunė Lenkimaitė. „Užgavėnių valgiai“

53 / Albinas Tytuva. „Verta prisiminti per Užgavėnes“

54 / „Žemaičių ubagų daina“, „Čimdži rimdži“,  „Ubagų daina“, „Užgavėnių daina“

3 viršelis  

4 viršelis

  

El. žurnalas paskelbtas įgyvendinant 2023 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022: Žemaičiai Vilniuje“

 

Smush Image Compression and Optimization