Žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022 m. Nr. 3 turinys (*.PDF failai skaitymui ir atsisiuntimui)

1 viršelis

2 viršelis / Kai tylėti jau nebegalime

1 / Turinys

2–5 / Janina Bucevičė. Pirmasis Žemaičių muziejaus „Alka“ dešimtmetis

5 / Žemaičių kalba – visos Lietuvos turtas

6–7 / Kipras Dirgėla. 2022 m. vasario 10 d. Vilniaus Literatų gatvėje atidengtas bareljefas rašytojo Petrui Dirgėlai (1947–2015) ir jo epui „Karalystė“ ir p. 11

8 / 2022-ieji Pranciškaus Skorinos metai. Pranciškus Skorina

9 / Vytas Rutkauskas. Žinios iš saulėtosios Italijos

9–11 / Giedrė Rutkauskaitė. Pranciškus Skorina paminėtas Paduvos Šv. Antano popiežiškojoje bazilikoje

12–17 / Donatas Tytuva. Nauji meno ženklai Palangoje ir Kretingoje

17 / Petrauskienė Gedvīga. Grībs žvierės

18–21 / Laimutė Pocevičienė. Tarptautinių jaunimo festivalių „Teatras – tautos sparnai“ savanoriai

19 / Elė Kakanauskienė. To reikia teatrui, reikia miestui

22–23 / Danguolė Želvytė. Naujos Sofijos Tyzenhauzaitės de Šuazel-Gufjė (1790–1878) knygos lietuvių kalba

24–27 / Pranas Šarpnickis. Knygose, filmuose ir interneto platybėse – „Mano senasis Skuodas“

27 / Pranas Šarpnickis apie save

28–31 / Laura Arnotaitė. Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje. Veiklus jaunimas – nauda ne tik mokyklos bendruomenei

32–34 / Jurga Žemaitytė. Latviai, kuršių palikuonys Palangos pajūryje: koks jų likimas?

35 / Gedgauds Pranis. Prīš parlekont špuokams

36 / Jonušātė Laima. Sosiedės

36 / Vaškīs Algimants. PVM

3 viršelis

4 viršelis

Smush Image Compression and Optimization