Žurnalas „Žemaičių žemė“. 2005 m. Nr. 4.

„Žemaičių žemės“ žurnalas, skirtas kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės veikėjo Mykolo Kleopo Oginskio 240-osioms gimimo metinėms

T U R I N Y S

2 / Danutė Mukienė. Sugrįžtanti atmintis
3, 7, 54 / Vytas Rutkauskas. Mykolo Kleopo Oginskio priesaikos refleksijų perspektyva
4 / Vytas Rutkauskas. Baltarusijos „Šiaurės Atėnuose“
5 / Sergejus Verameičikas. Mykolas Kleopas Oginskis: istorinės atminties gaivinimo tikslai ir galimybės
6, 54 / Mykolo Kleopo Oginskio „Priesakai sūnui“
8–11 / Ramutė Šmigelskytė-Stukienė. Mykolas Kleopas Oginskis – paskutinis LDK iždininkas
12, 13 / Laima Kiauleikytė. Muzikinės kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) pažiūros
14, 15 / Svetlana Nemahaj. Mykolo Kleopo Oginskio opera epochų ir stilių sandūroje
16, 17 / Viktoras Skorobogatovas. Mykolo Kleopo Oginskio kūryba: romansai
20 / Aldona Vasiliauskienė. M. K. Oginskio idealų reikšmė ugdant jaunuosius istorikus.
18–20 / Mykolas Kleopas Oginskis: Bibliografijos rodyklė (1938–1998)
21–23 / Jolanta Surdauskienė. Kunigaikštis Mykolas Mikalojus Oginskis – lietuvių kultūrinių aspiracijų rėmėjas
23, 24 / Olga Dadiomova. Mykolas Kazimieras Oginskis ir jo muzikinis palikimas
25 / Liudmila Rohač. Ksavero Oginskio dvarvietė Hanutoje ir žvalgomieji jos tyrimai
26, 27, 34 / Leonid Kaledinskij, Tatjana Bubenko. Oginskių laikų Vitebskas (XVIII a.)
28–31 / Oginskiai muzikai
32, 33 / Danutė Mukienė. Nejudinti kultūros ir istorijos vertybių klodai
34–36 / Kunigaikščių Oginskių rašytinis palikimas VU bibliotekos Rankraščių skyriuje
36–42 / Danguolė Želvytė. Iškalbingi Vilniaus miesto pastatai
43–45 / Milda Vyšteinaitė. Oginskių dvarai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
44, 45 / Mykolas Kleopas Oginskis. Polonezas „Atsisveikinimas su Tėvyne“
46–49 / Plungės ir Rietavo kunigaikščiai Oginskiai
50 / Danguolė Ažaneckienė. Oginskių dvaro bičiuliai
51 / Jolanta Skurdauskienė. Mykolinės Plungės Oginskių dvare
52, 53 / Jolanta Bertauskienė. Jubiliejinės Mykolinės Rietave
55–56 / Sofija Tyzenhauzaitė. Halina Oginskytė arba švedai Lenkijoje

Smush Image Compression and Optimization