El. žurnalas „Žemaičių žemė“ (2023 m. Nr. 8) *.PDF failai (versija skaitymui ir atsisiuntimui)

Visi leidinio puslapiai

1 viršelis

2 viršelis

1 Turinys

2–5 Edita Kazlauskaitė. „Telšių Žemaitės dramos teatro naujausias spektaklis-ekskursija „Trėgoba veselė“ sulaukė itin didelio žiūrovų dėmesio“

6–7 Laimutė Pocevičienė „Atgyja prisiminimai iš praeities…“

8–9 Virginija Kochanskytė. „Jo gyvenimas buvo lyg priekin eiti kviečiantis stebuklingas deglas“

10–11 „Algimantas Žemaitaitis (1932–2020)“

12–15 Donata Kazlauskienė, Tomas Vaičaitis. „Diplomai – VDA Telšių fakulteto bakalauro ir magistro studijų programų absolventams“

16–21 Donata Kazlauskienė, Jurga Žemaitytė, Tomas Vaičaitis. „Studentų baigiamųjų kūrybinių darbų gynimas ir jų paroda Telšiuose“

22–23 Jurgis Želvys. „Mikalojaus Daukšos spaudai parengtos pirmosios lietuviškos knygos, išspausdintos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“

24–25 Mikalojus Daukša. „Postilė“. „Prakalba į malonųjį skaitytoją“

26–27 Kazimieras Prušinskas. „Lietuvių raštijos pradininkas Mikalojus Daukša. Ką žinome apie jį?“

28–33 Gintautas Čižiūnas. „Žemaičiai literatūrologai, literatūros istorikai, kritikai“

34–35 Jurga Žemaitytė. „Žemaičių kultūros draugijos kultūrinių iniciatyvų centras ir jo leidybinė veikla Vilniuje“

36–45 Jurga Žemaitytė, Tamara Eugenija Arnastauskienė, Virginija Valuckienė, Zigmas Juškevičius. „VŽKD 1999-aisiais: švenčių, atradimų, susitikimų ir… netekčių metai“

46–58 Sofija Tyzenhauzaitė. „Nykštukas politikas“

3 viršelis

4 viršelis

Smush Image Compression and Optimization