El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2024 m. Nr. 5 (*.PDF failai skaitymui ir atsisiuntimui)

  

Visi leidinio puslapiai ir viršeliai

1 viršelis

2 viršelis

1 Turinys

2–5 Aurelija Servienė. „Teatro diena Telšių Žemaitės dramos teatre“

6–13, 29 Danutė Mukienė. „Kai namą reikia gelbėti nuo žmonių, o žmones – nuo namo, arba Koks likimas laukia Užvenčio dvaro sodybos namo, kuriame gyveno rašytoja Šatrijos Ragana, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Jonas Smilgevičius?“

14–18 Dainora Kaniavienė. „Iš meilės jūrai – marinistika. Rašytojui Ignui Pikturnai – 100“

19–23 Vita Šikšnytė Andrulienė.  „Poeto Maironio jauniausiai  dukterėčiai Danutei Lipčiūtei-Augienei – 110“

22–23 „Prisiminimai apie Maironį“

24–28 Irma Kontautienė. „Vieno eksponato istorija. Pranas Meškauskas-Germantas – XX a. Konradas Valenrodas“

30–35 Bonifacas Vengalis. „Žemaičių dailės muziejus kviečia į IX Pasaulio žemaičių dailės parodą“

36–37 Danutė Mukienė. „Kelionės maršrutas po Žemaitijos dvarus, kuriuose yra gimę, gyvenę, mokęsi, dirbę iš Žemaitijos kilę žymūs rašytojai“

38 Jurgis Želvys. „Veliuonos dvaras“

39–40 Kazimieras Prušinskas. „Turtingas Pagausančio dvare (Raseinių raj.) gimusio rašytojo ir diplomato Jurgio Savickio rašytinis palikimas“

40–42 Jurga Žemaitytė. „Maironio gimtasis Pasandravio dvaras ir tėvų namai Bernotuose“

43 Gintautas Čižiūnas.  „Kanopėnų dvarelio sodyba mena „Odės žemaičiams“ autorių Simoną Stanevičių“

44–45 Donatas Tytuva. „Bijotų dvaras ir pirmojo senienų muziejaus Lietuvoje įkūrėjas rašytojas Dionizas Poška (1764–1830)“

46–47 Jurgis Želvys. „Stemplių dvaras, kuriame paskutiniuosius savo gyvenimo metus praleido Simonas Stanevičius“

48–49 Gintautas Čižiūnas. „Gedminaičių dvaras ir grafo Jurgio Konstantino Broel Pliaterio biblioteka“

50–52 Kazimieras Prušinskas. „Švėkšna – kultūrai nusipelniusių grafų Broel Pliaterių išpuoselėtas miestelis“

53–62 Sofija TYZENHAUZAITĖ. „Nykštukas politikas“

63–72 Danguolė Guobienė, Irena Birutė Demskienė, Danguolė Želvytė, Alvydas Strička,  Alfonsas Tekorius, Bonifacas Vengalis „Vilniaus žemaičių kultūros draugija. 2016 metai“

73–75 Julija Mažonaitė, Mindaugas Pocevičius. „Žemaitijos sostinėje nutūpė „Aukso paukštė“

76 Darius Ramančionis. „Pavasario lygiadienis ant Šatrijos kalno“

3 viršelis

4 viršelis

Smush Image Compression and Optimization