„Žemaičių žemė“ 2006 m. Nr. 3


(PDF failai atsisiuntimui)

PUSLAPIS 2–3
PUSLAPIS 4–10
PUSLAPIS 11–20
PUSLAPIS 21–30
PUSLAPIS 31–40
PUSLAPIS 41–50
PUSLAPIS 51–60
PUSLAPIS 61–70
PUSLAPIS 71–80
PUSLAPIS 81–88

TURINYS

2–3 / Pirmasis tarptautinis Oginskio festivalis. Festivalio programa

4–7 / Konstantinas PRUŠINSKAS. Žemaitukai

8–9 / Valė MACIJAUSKIENĖ. Žemaitukų arklių augintojų asociacija

9, 11 / Jolanta SKURDAUSKIENĖ. Plungės kunigaikščio Mykolo Mikalojaus Severino Marko Oginskio filantropinė veikla

10–11 / Vida GIRININKIENĖ. Kunigaikščiai Oginskiai ir žemaitukai

12 / Mykolas OGINSKIS. Žemaičių arkliai

13–16 / Boleslovo ZUBAVIČIAUS prisiminimai

17–19 / Rimantas BALSYS. Žirgų (arklių) dievybės rašytiniuose šaltiniuose

19–22 / Rūta ŠVEISTIENĖ. Žemaitukų įtaka arklininkystės raidai

23–24 / Vida MACIJAUSKIENĖ. Žemaitukų reikšmė pasaulinei bioįvairovei, lietuvių tautai, jaunosios kartos ugdymui

24–27 / Mindaugas BERTAŠIUS. Žirgų aukojimo ypatybės Kauno apylinkių kapinynuose

28–29, 45 / Linas DAUGNORA. Marvelės kapinyne iškastų kaulų patologijos

30–33 / Kun. Saulius BYTAUTAS. Žirgo reikšmė ir simbolika graikų antikiniame pasaulyje, Senajame ir Naujajame testamentuose

34–36 / Libertas KLIMKA. Žirgas lietuvių papročiuose

37 / Danguolė AŽANECKIENĖ. Žemaičiai iš prigimties

38–39 / Pranas TAMAŠAUSKAS. Gydžiau ir mylėjau arklius

40–41 / Vitas VALATKA. Adolfas Nazabitauskas

42 / Adolfas NAZABITAUSKAS. Kunigaikščiai Oginskiai ir valstiečiai

43–45 / Donatas TYTUVA. Muziejuje – kultūros vertybės iš Žemaitijos dvarų

46–47 / Danutė MUKIENĖ. Archyvinėse nuotraukose – praėjusių dienų didybė

48–49 / Danguolė ŽELVYTĖ. Žemaičių Versalio istorija, turtai ir jų likimas

50 / Jolanta SKURDAUSKIENĖ. Oginskių (Rietavo ir Plungės valdytojų šakos) genealoginė schema

51–55 / Osvaldas DAUGELIS. Iš senųjų M. K. Čiurlionio dailės muziejaus kolekcijų

56–57 / Česlovas KUDABA. Prie Babrungo

58–59 / Zita DARGAITĖ. Pasikeitimai: Invazija į ponų kambarį

60–62 / Aloyzas STASIULEVIČIUS. Mano vaikystės Šateikiai

63–65 / Į lietuvių kalbą pradėti versti Mykolo Kleopo Oginskio „Atsiminimai“. M. K. OGINSKIO„Atsiminimų“ fragmentas (I skyrius)

66–67 / Anelė BUTKUVIENĖ. Sofija Tyzenhauzaitė ir jos istorinis romanas „Halina Oginskytė arba Švedai Lenkijoje“

67–69 / SOFIJA TYZENHAUZAITĖ. „Halina Oginskytė arba Švedai Lenkijoje“ (fragmentas „Prie karalienės Bonos salos“)

70–88 / ŽERVIENĖ TEKLĖ: „Akmou so velnė piedo“. 3 dalės (kningas pabaiga)

71 DŽERVIENĖ TEKLĖ

Smush Image Compression and Optimization