El. žurnalas „Žemaičių žemė“ (2023 m. Nr. 10, *.PDF failai skaitymui ir atsisiuntimui)

Visi leidinio puslapiai ir viršeliai

1 viršelis

2 viršelis

1 Turinys

2–10 Kazimieras Prušinskas. „Kas penktas Vilniaus folkloro kolektyvo vadovas – žemaitis ar glaudžiai susijęs su Žemaitija“

11–12 Jurgis Želvys. „Prakalbinę akmenį, puošia savo kraštą, įamžina žmonių  atminimą, krašto istoriją“

13–14 Jurgis Želvys. „Iškilūs akmens apdirbimo meistrai Žemaitijoje“. Steponas Milevičius

15–17 Jurgis Želvys. „Salantų krašto akmens apdirbimo meistrai Orvidai“

18–19 Jurgis Želvys. „Akmeniniais paminklais, skulptūromis Šiaulių ir Kelmės kraštą garsinantys iškilūs menininkai“

19 Jurgis Želvys. „Ignas Misevičius“

20 Jurgis Želvys. „Valdas Bandza“

21–22 Jurgis Želvys. „Jonas Vaicekauskas“

23 Jurgis Želvys. „Kazys Bimba“

24–35 Eugenija Arnastauskienė, Dalia Dirgėlienė, Danutė Mukienė, Zigmas Juškevičius, Virginija Valuckienė. „Vilniaus žemaičių kultūros draugija 2001–2002 metais“

36–41 Bonifacas Vengalis. „Vilniaus žemaičiai šios vasaros kelionę skyrė Lietuvos ir Klaipėdos krašto susijungimo šimtmečiui“

42–43 „Knyga apie poetą, Žemaičių muziejaus „Alka “įkūrėją ir pirmąjį direktorių Praną Genį“

44–45 „Telšių Žemaitė dramos teatras pakvietė į šių metų vasarą sukurto  jau antrojo žemaitiško spektaklio premjerą“

 46–56 Sofija Tyzenhauzaitė. „Nykštukas politikas“

57–60 M. Valančiaus „Patarlės Zemajcziu“

3 viršelis

4 viršelis

Smush Image Compression and Optimization