„Žemaičių žemė“ 1994 m. Nr. 4

Turinys

Pėrmāsis vėršielis

Pėrmuojė vėršelė vėdėnė posė

1 / Vytautas Mačernis. Iš ciklo „Žiemos suonetai“0

2 / Brožos Konstantins. Tragedėjės švėisa

3 / Žemaitiu rašītuoju sam­būris. Anglickė Stasė, Gintala Pet­ra eilieraštē

4–5 / Danguo­lė Ažaneckienė. Mūsų šaknys ir atžalos

5 / Vytautas Balčiūnas. Kal­ba, pasakyta Plungėjė per Žemai­čių dailės muziejaus atidarymą (1994 m. liepos 16 d.)

6–7 Ramonaitė Danutė. Ketvėrtuoji Varniū konferėncėjė

8–9 / Ž. Klimienė. Kelmėje – jaunimo folkloro centras

9 / Daubarītė-Vaisietienė Bėrota. Laimės žvaigždie

10–11 / Julius Kanarskas. Vienuoliai pranciškonai Kretingoje

12–14 / Vla­da Vengrienė. „Aš – paprastas varniškis“

15 / Andriekutė Regina. Ta vasara neožmėrštama

16 / Telšiūs – „Alkas“ mo­ziejaus priestats

16 / Ričardas Vainora. Ne tik filatelistams

17 / „Taduja“

18 / Palangoje –  „Mostas“

18–19/ Danutė Mukienė. Žvangant ginklams mūzos tyli?

20–21 / Baniulaitytė Zita. Žemaitiu muotrėšku drabužē

22 / Vaclovas Rimkus. Meniškos sielos žmogus

23 / Palongītė Jurga. Klaipiedas dramas tētrou – 175. Vakar ėr šėndėin

24 / Irena Augutienė. Petras Juonikas

25 / Povilas Šverebas. Dapšių kaimo ilgaamžis

26 / Titas Gluobys. Varpų muzikos garsai

27–28 / Gedvilienė Eidiuona, Mukienė Danutė. Dedėijē žemaitē. Šelalės rajuons

29 / Miltienis Stepuons. Eilieraštē

29 / Permėns Stasīs. „Piper-28“ – Žemaitėjuo

30–31 / Ma­rytė Jankauskienė. Žemaičių nacionaliniame parke

32–33 / Jonas Andriusevičios. Telšių kalneliai

Paskotėniesis vėršielis

Smush Image Compression and Optimization