El. žurnalas „Žemaičių žemė“ 2022 m. Nr. 16 (*.PDF failai skaitymui ir atsisiuntimui)

Visas leidinio turinys

1 viršelis

2 viršelis

1 / Turinys

2–4 / Danutė Ramonaitė-Mukienė. Lietuviškas žodis – varpas, žadinęs kraštą kultūriniam atgimimui

5–29 / Danutė Ramonaitė-Mukienė. Telšių XX a. pr. kultūrinis sąjūdis. Organizatoriai, dalyviai, veikla:

5–9 / Feliksas Milevičius

10–13 / Pirmieji lietuviški spektakliai Telšiuose

14–15 / „Skrajojantis knygynėlis“, „Kanklių“ draugijos knygynas, biblioteka, skaitykla Telšiuose XX a. 2–4 deš.

16–17 / Telšių scenos ir dailės mėgėjų draugijos „Kanklės“ režisieriai, aktoriai, choro vadovai

18–22 / Telšių scenos ir dailės mėgėjų draugijos „Kanklės“  įkūrimas ir veikla

23–26 /  Telšių scenos ir dailės mėgėjų draugijos „Kanklės“ Vaidybos (Dramos) sekcija

27–29 / Telšių muzikos ir scenos mėgėjų draugijos „Kanklės“ choras, Muzikos (Choro) sekcija

30–36 / Jurga Žemaitytė. Didžiųjų metų švenčių išvakarėse – Kūčios: Kūčių diena. Kaip papuošti namus? Kūčių draudimai, orų spėjimai. Kūčių burtai, spėjimai. Kūčių stalas. Tradiciniai žemaičių Kūčių valgiai

37–41 / Konstantinas Prušinskas. Kalėdos – kasmet gruodžio 25–26  d.: Orų spėjimai. Tarpušventis. Kalėdų stalas. Tradiciniai Kalėdų, Tarpušvenčio valgiai

42–46 / Gintautas Čižiūnas. Vaikai ir jaunimas Žemaitijoje vykstančiose Tarptautinėse šventėse, festivaliuose, konkursuose

47–52 / Čiurliuonienė-Kīmantātė Suofėjė. Žemaitėška poema

53–54 / Žemaitėškė anekduotā

3 viršelis

4 viršelis
  


Publikacijos paskelbtos įgyvendinant 2022 m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo remiamą projektą „Elektroninis žurnalas „Žemaičių žemė“


Smush Image Compression and Optimization