Rugsėjo 15 d. Telšiuose vyko Europos paveldo dienų šventė

  Rugsėjo 15 d. nuo 12 val. Telšiuose vyko Europos paveldo dienų renginiai: telšiškių laukė nemokamos paskaitos, edukacijos bei ekskursijos. Šių metų tema buvo „Gyvasis paveldas: meistriškumo laboratorija“.   Žemaičių muziejus „Alka“ kartu su partneriais (Telšių...

Iš Igno Končiaus tautosakos užrašų: rugiapjūtės pabaigtuvės

  Užrašyta 1912 m. liepos 31 d. Papasakojo Magdalena Norkienė iš Žvirzdalių kaimo. (Ji buvo Einikio įnamė, o Einikis buvo Viešniauskio nuomininkas – I. Končiaus pastaba) Sakydama „Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus“ įeina moteris, nešdama ant lėkštės padėtą iš rugių...

Iš Igno Končiaus rašytinio palikimo: tėviškės atsiminimai

GANDRINĖ   1952 m. spalio mėn. 23 d.  Mano tėviškėje, už pirties galo, tvoros kerčioj stovėjo sena sena epušė (drebulė). Viršūnė tos epušės padžiūvo, ėmė trupėti. Pagreitino trupėjimą: patrumpino viršūnę iki gyvųjų šakų, pasmailino, užmovė senų nebevažiuojamų...

Ignas Končius: „Žemaitijos kryžiai ir koplytėlės“  

  Fragmentai iš Igno Končiaus knygos „Mano eitasis kelias“ (Vilnius, 2001) Skaitytojams siūlome fragmentus iš žemaičių etnografo, profesoriaus Igno Končiaus publikacijų apie Žemaitijos kryžius ir koplytėles   *** „Žemaičių padangės kryžius ir koplytėles...

Ignas Končius: Gondinga (surinkta ir užrašyta 1922 m.)

  Už kokių penkių-šešių kilometrų nuo Plungės miesto yra Gondingos kaimas su tokio paties pavadinimo gerai aplinkiniams žinomu piliakalniu. Iš senųjų žmonių pasakojimų ir esamo vietovės vaizdo matyti, kad senovėje, kai Plungės vietoje didelės balos ir ežerai...

Iš Igno Končiaus tautosakos užrašų: pasakos

  Pateikė Boleslovas Grossas: Kodėl Kanapis du kartus dirbamas Kartą Jėzus ėjęs ubagais ir kanapių rovėjų paprašęs „alužnos“. Rovėjos pasakiusios neturinčios laiko jam ko nors paieškoti. Jėzus joms atsakęs: – Du kartus dirbsite tą darbą.   Epušė Apie tai,...

Iš Igno Končiaus tautosakos užrašų: atsitikimai, anekdotai

  Užrašyta 1912 m. birželio mėn. 7 d. Pateikė Anastazija Končienė: Lekemėj mirė Naugreckis. Kai pradėjau giedoti: „Buvo žmogus bagotas, Auksuotas, sidabruotas, Brangiausiais rūbais nešiojo“ ir t. t., seniai baisiai užpyko, net grasino visus išvaikyt už tyčiojimąsi.  ...

Iš Igno Končiaus tautosakos užrašų: kas ką reiškia

  Pateikė Boleslovas Grossas: Jeigu valgant žmogus užspringo, jam kažkas pavydėjo. Jeigu valgant, geriant maistas pasiliejo, į svečius kažkas skuba. Jeigu blakstienas niežti, netikėtai gausi prigerti (kiti sako: išgirsi nelauktą naujieną). Jei dešinioji ausis skamba,...

Iš Igno Končiaus tautosakos užrašų: patarimai žvejams

  Pateikė Boleslovas Grossas: Šiaurės ar rytų vėjui pučiant užkalsi venterį, tai žuvis neis ir baidysis, o jei pietų vėjui pučiant, eis. O geriausia – vakarų, tai gausi. Jei venterį užkalsi mėnesio pabaigoje, vis rasi tuščią, o jei pradžioje – laimingai bus. Jei į...

Iš Igno Končiaus tautosakos užrašų: burtai, prietarai, reikšmės

  BURTAI, PRIETARAI, REIKŠMĖS   Užrašyta 1911 m. liepos 24 d.: Pamatei gyvatę, nori ją užmušt, sudėk toj vietoj kryžmai medukus – ateis ir apsiries. (Plačiai žinomas). Žvaigždė link kokio namo krenta, žinok, tame bute kas nors mirs. Norint, kad šuo nekauktų, reikia ką...

Iš Igno Končiaus tautosakos užrašų: paukščių pamėgdžiojimai

  Užrašyta 1911 m. sausio 10 d. Pateikė Anastazija Končienė: Strazdo giesmė pavasarį: Kad buvau svečioj šalelėj, Midų-vyną gėriau, midų-vyną gėriau, Subinėlė tyvaliava, tyvaliava. Kad parlėkiau į savo žemelę – sudžiūvau, sudžiūvau: Subinėlė kaip šakalys, kaip šakalys....

Vilniuje gyvenantys folkloro kolektyvų vadovai žemaičiai

  Lietuvos sostinėje Vilniuje tradicinę kultūrą puoselėja ir čia veikiančių folkloro kolektyvų vadovai. Jų čia – apie penkiasdešimt. Beveik kas penktas iš jų gimė Žemaitijoje ar savo darbais yra glaudžiai susijęs su šio krašto tradicinės kultūros puoselėjimu....

Žemaičiai – Lietuvos aukštųjų mokyklų rektoriai

  Tarp iškiliausių iš Žemaitijos kilusių mokslo žmonių yra ir būrys Lietuvos aukštųjų mokyklų vadovų, mūsų šalyje dažniausiai vadinamų rektoriais, viršininkais. Jų pareiga – užtikrinti sėkmingą įstaigos veiklą, finansinį stabilumą, kokybišką studentų mokymą, gerą...

Smush Image Compression and Optimization