Iš Igno Končiaus tautosakos užrašų: talaluškos, eilutės, dainuojamos grojant muzikai

 

TALALUŠKOS

 

Užrašyta 1911 m. lapkričio 19 d. Pateikė Grigoulalė Valė ir Vainoriuks Ontė:

Sveiks, Jūzupai, skūrų garboriau,

Dirbsim skūras juodas ir geltonas.

Koks tavo darbas, toks ir zaplotas,

Dirsainės duonos, o ir tos nėra.

Linksminkis, Ona, linksmink vyrą sava,

Iškepk kiaušynės, duok ir vaikams sava.

Ach jedrina palka, per Cedrono tilta,

Aš pats važiuosiu į šventą Mykolą.

 

Užrašyta 1912 m. rugpjūčio 25 d. Pateikė B. Grossas:

Čižiką Mižiką kumpą driskį

Iš pečiūrės savo biški.

Mona sesė gera buvo,

Davė sūrį ir smetuoną.

Eitis meitis kurtis dings,

Kur tos senos mergos dings,

Veš Ringon, kiš bačkon –

Dirbs taboko pulverį.

 

 

EILUTĖS, DAINUOJAMOS GROJANT MUZIKAI

 

Užrašyta 1914 m. kovo 16 d. Palangoje pateikė I. Kentra, kilęs iš Veiviržėniškių:

 

Kiaulė žila, kiaulė žila, paršileliai degli,

Kiaulė žila, kiaulė žila, paršileliai degli…

Kirvis – kaplis, kirvis – kaplis, o kirkots – šakalys (pagalys)…

Kirvis – kaplis, kirvis – kaplis, o kirkots – šakalys.

Dildom, dildom vis ton patį,

Dildom, dildom, vis ton patį.

 

Užrašyta 1914 m. spalio 8 d. Palangos parapijos Užpelkių kaime pateikė Balšaitalė Frančiška:

(Greita polka)

Sakė moni šioki, sakė moni toke,

Sakė moni palaidūnė – vyra tu negausi.

Gavau vyrą tokį – už visus geresnį:

Vienu dantu su paramtu,

Abym akim aklą.

Dieną kos, naktį perd –

Kap rūkyti rūka.

  
  
Bonifaco Vengalio nuotrauka

Smush Image Compression and Optimization