Iš Igno Končiaus tautosakos užrašų: pasakos

 

Pateikė Boleslovas Grossas:

Kodėl Kanapis du kartus dirbamas

Kartą Jėzus ėjęs ubagais ir kanapių rovėjų paprašęs „alužnos“. Rovėjos pasakiusios neturinčios laiko jam ko nors paieškoti. Jėzus joms atsakęs:

– Du kartus dirbsite tą darbą.

 

Epušė

Apie tai, kodėl epušės lapai dreba

Žydai visur ieškojo Panos Švenčiausios. Ši nuo jų bėgosi. Lijo. Nubėgo po epuše. Užlipo ant varlės. Prašė jos niekam nesakyti, kur pasislėpė. Tai girdėjo piktvarlė (rupūžė).

– Aš, – sako, – pasakysiu, kur pasidėjai.

Eina žydai. Rupūžė ir sako:

– Aš žinau, kur ji, aš žinau, kur ji…

Žydai atėjo. Pažiūrėjo, ką skreite turi pana Švenčiausia. Ši parodė jiems skreite nešamus kviečius. Jie ir pamatė kviečius.

Kaip tada pana Švenčiausia drebėjo, taip dabar dreba epušės lapai. O rupūžė liko prakeikta.

Smush Image Compression and Optimization