Iš Igno Končiaus tautosakos užrašų: patarimai žvejams

 

Pateikė Boleslovas Grossas:

  • Šiaurės ar rytų vėjui pučiant užkalsi venterį, tai žuvis neis ir baidysis, o jei pietų vėjui pučiant, eis. O geriausia – vakarų, tai gausi. Jei venterį užkalsi mėnesio pabaigoje, vis rasi tuščią, o jei pradžioje – laimingai bus.
  • Jei į venterį pažiūrėsi, o pažiūrėjęs žuvį paliksi, tai ta, pamačiusi tą vietą, pro kurią įėjo, išeis iš venturio.
  • Žvejodamas perdaug nealasyk ir nešvaistykis – išbaidysi žuvis ir nieko nesugausi.

  
Bonifaco Vengalio nuotrauka

 

Smush Image Compression and Optimization