Rugsėjo 15 d. Tauragės Tremties ir rezistencijos muziejuje vyko Lietuvos partizanų Kęstučio apygardos Aukuro štabo žūties 75-mečio minėjimas

Šiais metais sukanka septyniasdešimt penkeri metai nuo Lietuvos partizanų Kęstučio apygardos Aukuro rinktinės štabo ir „Eimučio“ būrio trylikos kovotojų žūties. Mūsų partizanus 1948 m. rugsėjo 15 d. užpuolė daugiau kaip 100 sovietinių MGB karių ir Tauragės stribų. Po įnirtingos, tris valandas trukusios kovos dauguma partizanų žuvo. Jų kūnai buvo išniekinti Gaurės miestelyje. Vėliau, vietinių gyventojų teigimu, partizanų palaikai buvo sumesti į šulinį, kuris statant Gaurės kultūros namus buvo užverstas ir jo vieta buvo užstatyta kultūros namų pastatu.
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ Tremties ir rezistencijos muziejus ir Lietuvos šaulių sąjungos 702-oji Tauragės kuopa  2023 m. rugsėjo 15 d. gyventojus pakvietė į žuvusių partizanų pagerbimą.
Renginio partneris – Gaurės seniūnija.
  

Minėjimo programa:

  • 13 val. Šv. Mišios Gaurės Šv. archangelo Mykolo bažnyčioje;
  • 13.30 val. Lietuvos partizanų minėjimas Gaurės miestelyje, Lietuvos šaulių sąjungos 702 – osios Tauragės kuopos šaulių pastatyto kryžiaus ,,Žuvusiems už Lietuvos laisvę“ pašventinimas;
  • 15 val. partizanų pagerbimas žuvimo vietoje.

  
Daugiau informacijos: raimondas.matemaitis@tauragesmuziejus.lt  arba tel. +670 616 45051
  
  
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ informacija

Smush Image Compression and Optimization