Iš Igno Končiaus tautosakos užrašų: kas ką reiškia

 

Pateikė Boleslovas Grossas:

 • Jeigu valgant žmogus užspringo, jam kažkas pavydėjo. Jeigu valgant, geriant maistas pasiliejo, į svečius kažkas skuba.
 • Jeigu blakstienas niežti, netikėtai gausi prigerti (kiti sako: išgirsi nelauktą naujieną).
 • Jei dešinioji ausis skamba, išgirsi netikėtą naujieną, jei kairioji – pati tokią naujieną pasakosi.
 • Jei dešinioji ranka niežti, pinigų išleisi, jei kairioji – pats pinigų gausi.
 • Jei dešiniosios rankos nagai žydi, dovanas kitam duosi, o jei kairiosios – pats dovanų gausi.
 • Jei gegužė užkukavo turint pinigų, visus metus pinigų turėsi.
 • Jei katė subinę laižo, tai moteriškė ateis, jei kojas ir kitur kame – vyras ateis.
 • Jei nori arklį laimingai parduoti, tai prieš jomarką jį šerk pasturgalį atsukęs į šiaurę, o paskutinę naktį prieš jomarką atsuk arklį prieš tą pusę, į kurią vesi.
 • Jei į jomarką arklys nelinksmas eina, tai bus neparduotas.
 • Jei myš, tai grįš, jei šiks, tai nebliks.
 • Kol žvaigždžių sietas nesileidžia į žarą, žirgo neleisi ėsti į balą.
 • Negalima duoti geram draugui ir jauniesiems šventų daiktų – susipeš, labiausiai jaunieji.
 • Kitam negalima dovanoti aštrių iš metalo padarytų daiktų (spilgų, adatų, peilių, žirklių) – badys viens kitą ir išmetinės visą amžių.
 • Jei moteriškė motina liko (pastojo) į jauną mėnesį, tai gims duktė, o jei į pilniją – sūnus.
 • Jei voras leidžiasi ar atbėga – atneša laimę, jei bėga šalin – nuneša laimę tolyn.
 • Iki Žolinės negalima obuolių valgyti – apteksi skauduliais.
 • Kūčių duonos negalima valgyti – apteksi utelėmis.
 • Jei užsinorėjai nelaiku miego, bus svečių ar lietaus.
 • Jei moteriškė sau nagus griaužia, nevesk jos: priešingu atveju ji tave visą amžių griauš.
 • Išsišukavus galvą, iššukuotų plaukų negalima išmesti – nusus plaukai, liks kaip nusvilę, nušiurs. Juos reikia sudeginti.
 • Galvos negalima plauti jauną mėnesį – utimis (utelėmis) apteksi.
 • Vorai – Panos Švenčiausios darbininkai ir verpėjai. Kai voratinkliai krenta žemyn, Pana Švenčiausia laimina žmones.
 • Jeigu kam nors akis traukia, tai veikiai (greitai) ką nors iš artimų giminių ištrauks (mirs).
 • Jei kas užspringo, žinok, kad pavydėdami vaišino.
 • Jei paleisi gyvą vėžį, ir jis kokiame urve padvės, tai į tą vietą trenks perkūnija.
 • Pilant arbatą arba kavą, neplauk stikliuko, išplausi savo laimę, pinigus.
 • Ten, kur stovi (gyvena) gandrai ir balandžiai, ten gyvena geri žmonės.
 • Jei kuriais metais per šv. Lauryną nelyja, būna daug gaisrų.
 • Gegužė nustoja kukavusi tada, kai užlesa miežių varpų – užspringsta.
 • Negalima nešioti gintaro karolių (net spilgos), – pasensi. Ir perkūnija gali trenkti.
 • Ligonis susipurtino – smertis (giltinė) pažiūrėjo į dantis, ar geras bus ar ne.

 

Pateikė Anastazija Končienė:

 • Jei gegužės mėnesį sninga, tai sako, kad „gegužė kepsnį kepa“ (Anastazija Končienė taip pasakė, 1911 m., kai ėmė snigti gegužyje. – I. Končiaus pastaba)

 

Užrašyta 1913 m. birželio 24 d.:

 • Kelintą jauno mėnesio dieną nutrauksi veršį, tiek metų turėdamas jis ves.

 

Užrašyta 1913 m. rugpjūčio 27 d.:

 • Jei gimdo jauną mėnesį, pagimdo dukterį. Sesuo tokiu laiku gimdė ir pagimdė.
 • Jei višta negali kelias dienas iš eilės padėti, o pažiūrėjus atrodo kaip dėsianti, reikia ją pervaryti per vyriškų kelnių rietą.

 

Užrašyta 1922 m. gegužės 7 d.:

 • Dotnuvos dvaro laukuose yra kapinės. Yra čia labai senas kryžius. Ant jo išlikę užrašai, tik jau sunkiai išskaitomi;

Parašas: a. S. P. 1887 R. Marcian Ciahono

1889 Antoni Ciahono wicz  Zundo

 1. P.  Wincenty newerdofs ki Umar 1891 R

  
Bonifaco Vengalio nuotrauka

Smush Image Compression and Optimization