Iš Igno Končiaus tautosakos užrašų: paukščių pamėgdžiojimai

 

Užrašyta 1911 m. sausio 10 d. Pateikė Anastazija Končienė:

Strazdo giesmė pavasarį:

Kad buvau svečioj šalelėj,

Midų-vyną gėriau, midų-vyną gėriau,

Subinėlė tyvaliava, tyvaliava.

Kad parlėkiau į savo žemelę – sudžiūvau, sudžiūvau:

Subinėlė kaip šakalys, kaip šakalys.

 

Brigitė, Brigitė,

Gink bondą, gink bondą.

Išginė, išginė bondą, bondą,

Subinę pastatė ant kęso, ant kęso.

 

Blezdinga:

Ryta, vakara, ryta, vakara lapinę –

Norint užsprink, norint užsprink.

 

Kad išlėkiau – pilnos miegos,

Kad parlėkiau – tuščios miegos –

Norint prišik, norint prišik.

 

Juodvarnis lėkdamas:

Pri kaula, pri kaula.

Varna lėkdama:

Bi mėsa, bi mėsa.

Šarka lėkdama:

Ka rašo, ka rašo?

 

(Pateikė L. Tautkus)

Kiek tata, kas tata, maž tata. 

 

Užrašyta 1913 m. birželio 24 d.:

Kikilis gieda:

Šimts-šimts-šimts vyrų mano vieno svieto nepakels.

  
Bonifaco Vengalio nuotrauka

Smush Image Compression and Optimization