Mykolas Kleopas Oginskis. Bibliografijos rodyklė (1939–1998 m.)

1997 m. bibliografinę rodyklę pagal Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos informaciniuose leidiniuose skelbiamą informaciją parengė Danutė Mukienė ir Laima Kryževičiūtė (Bibliografija, parengta rusų, baltarusių kalbomis, šiame el. leidinyje neskelbiama) Literatūra...

Edukacinė paroda „Mykolas Kleopas Oginskis (1765–1833)“

„Jei ne tragiškas mano Tėvynės ir tautos likimas, būčiau tapęs kompozitoriumi…“ Mykolas Kleopas Oginskis 2015-ieji Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. XII-907  Lietuvoje buvo paskelbti valstybės veikėjo, diplomato,  kompozitoriaus ir rašytojo...

Žurnalas „Žemaičių žemė“. 2004 m. Nr. 3

TURINYS 2 / Dėl kultūros paveldo apsaugos Telšių apskrities savivaldybėse 3 / Paveldosauga Telšių rajone 2001–2003 m. 4 / Jūsų laukia Telšių rajone 4 / Lankytinos vietos Telšių rajone 4 / Dažniausiai lankomos vietos Telšių rajone 5–9 / Telšiai. Svarbiausios datos ir...

Žurnalas „Žemaičių žemė“. 2004 m. Nr. 2

TURINYS 2, 3 Žemaitijos parkų būdingiausi bruožai 4, 5, 25 Senųjų Žemaitijos parkų suplanavimas 5 Leidinyje panaudotos literatūros sąrašas 6 Kraštovaizdžio sodų aspektas Europos kultūros kelių programoje 7–9 Parkų ir sodų kelias 10 Vakarų Lietuvos dvarų kultūros...

Žurnalas „Žemaičių žemė“. 2004 m. Nr. 1

TURINYS   2, 26, 48 / DANGUOLĖ ŽELVYTĖ. Antano Gudaičio ir Liudo Truikio pasaulis     2, 3 / JURGA PALANGYTĖ. Leonardas Tuleikis. Tylos ir muzikos galia 4–7 / LEONARDAS TULEIKIS. Skleidė kūrybos šviesą 8–11, 19 / MORTA ULPIENĖ. Žemaičiai dailininkai svetur 12,...

Žurnalas „Žemaičių žemė“. 2005 m. Nr. 3

T U R I N Y S 2 / Žemaitijos kultūrinio turizmo maršrutai 3–5 / Muziejai Žemaitijos rajonuose 6–9 / Akmenės rajonas: Istorija, žmonės, kultūrinio gyvenimo iniciatyvos; Svarbiausios datos, įvykiai; Iškilūs Akmenės krašto žmonės; Svarbiausi Akmenės rajono muziejai 10–14...

Žurnalas „Žemaičių žemė“. 2005 m. Nr. 1

T U R I N Y S 2, 3 / Kultūrinės iniciatyvos regionuose. Interviu su Irena Seliukaite 4 / Vida Piečiuvienė: „Bibliotekos dabar dažnai perima anksčiau kultūros centrų vykdytas funkcijas“ 5 / Ar žinote, kad... 6 / Asta Cicėnienė: „Kultūros politiką rajone stengiasi...

Žurnalas „Žemaičių žemė“. 2003 m. Nr. 1

TURINYS 2, 3 / Rimantas Jūraitis. Lietuvos Respublikos prezidentai žemaičiai: Aleksandras Stulginskis, Rolandas Paksas 4-6 / Gintas Jonkus. Tradicijų ir papročių puoselėjimas mokykloje 7 / Danutė Mukienė. Šventės stebuklo belaukiant 11 / Nekilnojamos kalendorinės...

Mykolo Kleopo Oginskio giminės kelias Lietuvoje 

2015 m. buvo paminėtos kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės veikėjo Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) 250-ąsias gimimo metinės. UNESCO 2013 m. šią sukaktį kartu su Kristijono Donelaičio (1714–1780) 300 metų jubiliejumi buvo įtraukusi į minėtinų datų sąrašą....

Jonas Stakvilevičius. „Polonezas“

Polonezas (polonaise) – lenkiškas šokis. Jis yra iškilmingo, pakilaus pobūdžio, negreito, vidutinio judėjimo. Metrika 3/4 su būdingu aštuntinių ritmu per vieną taktą ir 2/16 antrojoje aštuntinėje. Polonezams būdingas ir tokio pat ritmo akompanimentas. Išsivystė šis...

Danutė Mukienė. „Mykolinės Plungėje“

Kunigaikščių Oginskių laikais Mykolinės Plungėje buvo didžiausia šventė. Kunigaikščio vardinių dieną turėdavo galimybę pažymėti, jos metu pasilinksminti ne tik iš toli ta proga suvažiavę svečiai, bet ir visi šių apylinkių žmonės. Dažniausiai šventė prasidėdavo Rietavo...

Žurnalas „Žemaičių žemė“. 2005 m. Nr. 4.

„Žemaičių žemės“ žurnalas, skirtas kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės veikėjo Mykolo Kleopo Oginskio 240-osioms gimimo metinėms T U R I N Y S 2 / Danutė Mukienė. Sugrįžtanti atmintis 3, 7, 54 / Vytas Rutkauskas. Mykolo Kleopo Oginskio priesaikos refleksijų...

Smush Image Compression and Optimization