Mykolo Kleopo Oginskio giminės kelias Lietuvoje 

2015 m. buvo paminėtos kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės veikėjo Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) 250-ąsias gimimo metinės. UNESCO 2013 m. šią sukaktį kartu su Kristijono Donelaičio (1714–1780) 300 metų jubiliejumi buvo įtraukusi į minėtinų datų sąrašą. Pasirengimas M. K. Oginskio jubiliejui Lietuvoje ir kaimyninėse Baltarusijos, Lenkijos valstybėse vyko keletą metų, tačiau Lietuvos ir tarptautinė visuomenė apie M. K. Oginskio asmenybę, jo nuopelnus Lietuvai, Oginskių giminę iki jubiliejaus žinojo labai nedaug. Dar iki šiol nėra įvardintos ir ištyrinėtos visos Lietuvos vietovės, susijusios su M. K. Oginskio gyvenimu ir veikla, nėra vienoje vietoje surinkta ir paskelbta išsami informacija apie visus iškiliausius M. K. Oginskio giminės atstovus, dariusius didžiausią įtaką Lietuvos kultūros ir istorijos raidai, o informacija, paskelbta anksčiau daugelyje leidinių, dažnai yra tikslintina. 
Daug šių faktų patikslinta 2015 m. išleistuose leidiniuose.

Smush Image Compression and Optimization