Danutė Ramonaitė-Mukienė. „Smurgainys, Zalesė – Baltarusijos dvarai, kuriuose gyveno Mykolas Kleopas Oginskis, jo giminės ir artimieji“

Kompozitoriaus M. K. Oginskio laikais Zaliesėje (dabar priklauso Baltarusijos Smurgainių rajonui) buvo labai gražu. Čia stovėjo įspūdingi rūmai, prie jų buvo gražūs gėlynai, angliškas ir prancūziškas parkai. Rūmus mėgo ir čia dažnai lankydavosi nemažai to meto iškilių muzikų, rašytojų. Zalesėje, vietovėje netoli Vilniaus, jau tais laikais vykdavo ir didelės muzikos šventės, į kurias susirinkdavo aplinkinių kaimų muzikantai ir šokėjai. Jie šokdavo liaudies šokius ir dainuodavo liaudies dainas. Tuo metu Zaliesė dažnai būdavo vadinama Šiaurės Atėnais. Čia paminklą savo mokytojui prancūzui Jean Rolay pastatė pats kompozitorius. Ant paminklo yra užrašas prancūzų kalba: „Savo mokytojui Jean Rolay dėkingas mokinys M. O.“ Sovietiniais laikais šis paminklinis akmuo buvo nugriautas – užverstas žemėmis. Vėliau jis buvo atkastas, restauruotas ir naujai atidengtas.
Zalesėje esančios Oginskių dvaro sodybos pastatuyose jau daug metų planuojama įkurti muziejų. Kurį laiką čia veikė
klubas „Polonez“. Jo nariai rinko žinias apie kompozitorių M. K. Oginskį, populiarinojo kūrybą. Buvo rngiami kompozitoriaus M. K. Oginskio kūrinių koncertai, jaunųjų pianistų konkursai, susitikimai su kompozitoriaus giminės palikuonimis. Šio klubo svečiai yra buvę ir kompozitoriaus proproanūkiai Anžejus ir Ivo Zaluskiai. Ivo. Klubas „Polonez“ populiarindo M. K. Oginskio kūrinius ir kitose pasaulio šalyse, palaikė ryšius su kunigaikščių Oginskių gyvenimo tyrinėtoja Plungės kraštotyrininke Eleonora Ravickiene (1916–2004), M. K. Oginskio gimtajame Guzove gyvenančiais kompozitoriaus kūrybos puoselėtojais. Guzove itin kūrybingai mtuo laikotarpiu dirbo kunigas klebonas Piotras Staniakas. Jis rūpinosi ir 1997 m. Guzove įvykusio konferencijos, kurioje buvo analizuojama kompozitoriaus M. K. Oginskio veikla, organizavimu. Šioje konferencijoje pranešimą perskaitė ir E. Ravickienė. Beje ji susirašinėjo ir su M. K. Oginskio proanūkiu Hieronimu Vysockiu, gyvenančiu Krokuvoje. Jis yra kompozitoriaus dukters Emos palikuonis. Zalesėje gražiausias gėlynas buvo pavadintas jos vardu. Iš pirmos santuokos Ema turėjo du vaikus. Antrasis jos vyras buvo Antanas Vysockis. Jie išaugino tris vaikus. Viena iš jų – duktė Amelija – garsi dailininkė, tapusi kelių Paryžiuje ir Lenkijoje vykusių parodų laureate. Ji yra nutapiusi ir nemažai savo šeimos narių portretų.
Hieronimas Vysockis E. Ravickienei buvo atsiuntęs smulkią savo giminės genealogiją (nuo 1440 m.). Ją 1858 m. Paryžiuje sudarė Mykolo Kleopo Oginskio asmeninis sekretorius Leonardas Chodzka (1800–1871). Šis sekretorius – žinomas  publicistas, istorijos populiarintojas. Jis rūpinosi M. K. Oginskio palikimu, memuarų spausdinimu.

Smush Image Compression and Optimization