Žurnalas „Žemaičių žemė“. 2004 m. Nr. 3

TURINYS

2 / Dėl kultūros paveldo apsaugos Telšių apskrities savivaldybėse
3 / Paveldosauga Telšių rajone 2001–2003 m.
4 / Jūsų laukia Telšių rajone
4 / Lankytinos vietos Telšių rajone
4 / Dažniausiai lankomos vietos Telšių rajone
5–9 / Telšiai. Svarbiausios datos ir įvykiai (parengė Gintautas Čižiūnas)
10–12 / Zita Dargaitė. Tiriamoji veikla Žemaičių muziejuje „Alka“
12–14 / Vida Rimkuvienė. Etnografinės ekspedicijos Telšių ir aplinkiniuose rajonuose
14–17 / Laimutė Valatkienė, Dalia Karalienė. Iškalbingi Žemaičių žemės kapinynai
18, 19, 39, 41, 56–61 / Žymiausi kultūros paveldo objektai Telšių rajone 
20–24, 33 Gintautas Čižiūnas. Jie slėpė ir gynė žemaičius. Buišų (Tauragnėnų), Buožėnų, Džiugo (Džiuginėnų), Getautės, Moteraitis (Didžiųjų Burbiškių), Pagirgždūčio, Sprūdės, Žąsūgalos (Baltininkų), Širmės, Vembūtų piliakalniai, Padavimai apie Šatriją, Pašatrijos piliakalnis (Šatrija) 
25 / Biržuvėnai (nuotraukos)
26, 27 / Telšių rajono senųjų dvarų sodybų fragmentai (nuotraukos)
28, 29 / Telšiai: istorija ir dabartis (nuotraukos)
30, 31 / Bažnyčios Telšių rajono miesteliuose ir kaimuose (nuotraukos)
32 / Žemaičių muziejus „Alka“ (nuotraukos)
34/ Jurga Žemaitytė. Luokė
35 / Konstantinas Prušinskas. Viešvėnai
36 / Albinas Mingėla. Biržuvėnų dvaras – vertingas medinio stambaus dvaro architektūros paminklas
37 / Mindaugas Tytuva. Janapolė
38, 39 / Danguolė Želvytė. Pavandenė: gyvenvietė dievkalnių kaimynystėje
40, 41 / Danutė Ramonaitė. Tryškiai: istorija ir dabartis
42, 43 / Stasys Perminas. Varnių miesto istorijos fragmentai
44 / Donatas Tytuva. Vyskupo Motiejaus Valančiaus paminklas Varniuose
45 / Daiva Dabkevičiūtė. Sėkmės ir nesėkmės
46–51 / Žemaičių muziejus „Alka“, Žemaitijos kaimo buities muziejus, Jono Andriusevičiaus muziejus Gaulėnuose, Viekšnalių etnografinis muziejus, Biržuvėnų etnografinis muziejus, Žemaitijos vyskupystės muziejus, Telšių rajono mokyklų muziejai. Parengė Danutė Mukienė
52–55 / Romualdas Neimantas. Nuo Šatrijos iki Fudzijamos (interviu)
61 / Rekomenduojama ir rengiant leidinį panaudota literatūra
62–64 / The Hospitable land of Telšiai

Smush Image Compression and Optimization