Publikacijos apie kunigaikščius Oginskius žurnale „Žemaičių žemė“ (2001–2014 m.)

2001 m. Nr. 3
p. 6–9 / Danutė Mukienė. Žemaitijos regiono kultūros centras Plungės kunigaikščių Oginskių rūmuose. Vizija ir tikrovė

2003 m. Nr. 2 (leidinys, skirtas Rietavo savivaldybei)

2–3 / Zina Rimgailienė. Rietavas – kaip muzika…

12 / Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus

13 / Romualda Durkienė. Rietavo Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčia – miesto dvasinis ir  kultūrinis centras

14–15 / Algirdas Kazys Jankauskas. Rietavo meno mokykla

15 / Rietavas: svarbiausios datos ir įvykiai

15 / Žymiausi kultūros paveldo objektai Rietavo savivaldybėje

16–17 / Algirdas Kazys Jankauskas. Rietavo orkestras

18 / Milda Vyšteinaitė. Praeities didybė

18–19 / Milda Vyšteinaitė. Rietavo aukso amžius

20 / Laimutis Januškevičius, Kęstutis Labanauskas. Rietavo dvaro parkas

21–28 / Iliustracijos iš Rietavo savivaldybės

29–30 / Milda Vyšteinaitė. Kunigaikščiai Oginskiai – Lietuvos laisvės ir spaudos puoselėtojai

 

2003 m. Nr. 3

3, 45 / Alvidas Bakanauskas. Ar sulauks Plungės dvaras savojo Renesanso?

12 / Jolanta Skurdauskienė. Meno ir našlaičių globėja kunigaikštienė Marija Oginskienė

2004 m. Nr. 2
41/ Plungės dvaro parkas
43, 64 / Rietavo dvaro parkas

2004 m. Nr. 4
2–3 / Dvarų pritaikymas kultūros ir turizmo plėtrai. Interviu su Asta ALELIŪNAITE
4–5 / Dalia STASIKĖLIENĖ. Plungės muzikos mokyklai – 130 metai

2005 m. Nr. 1

12–13 / Jurgis Želvys. Kunigaikščių Oginskių išpuoselėtame Rietave

14–19 / Giedrė Rutkauskaitė. Mykolas Kleopas Oginskis ir jo projektas atkurti Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę

2005 m. Nr. 3

31–35 / Plungės rajonas: istorijos fragmentai; Dažniausiai lankomos vietos Plungės rajone; Svarbiausi Plungės rajono muziejai

39 / Rietavo savivaldybė: Istorijos fragmentai; Rietavo kunigaikščių Oginskių kultūros, istorijos muziejus

2005 m. Nr. 4 (leidinys skirtas M. K. Oginskio 240-osioms gimimo metinėms)

2 / Danutė Mukienė. Sugrįžtanti atmintis
3, 54 / Vytas Rutkauskas. Mykolo Kleopo Oginskio priesaikos refleksijų perspektyva
4 / Vytas Rutkauskas. Baltarusijos „Šiaurės Atėnuose“
5 / Sergejus Verameičikas. Mykolas Kleopas Oginskis: istorinės atminties gaivinimo tikslai ir galimybės
6, 54 / Mykolo Kleopo Oginskio „Priesakai sūnui“
7 / Kunigaikščių Oginskių politinė, kultūrinė veikla: praeities refleksijos, ateities perspektyvos
8–11 / Ramutė Šmigelskytė-Stukienė. Mykolas Kleopas Oginskis – paskutinis LDK iždininkas
12–13 / Laima Kiauleikytė. Muzikinės kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) pažiūros
14–15 / Svetlana Nemahaj. Mykolo Kleopo Oginskio opera epochų ir stilių sandūroje
16–17 / Viktoras Skorobogatovas. Mykolo Kleopo Oginskio kūryba: romansai
20 / Aldona Vasiliauskienė. M. K. Oginskio idealų reikšmė ugdant jaunuosius istorikus.
18–20 / Mykolas Kleopas Oginskis: Bibliografijos rodyklė (1938–1998)
21–23 / Jolanta Surdauskienė. Kunigaikštis Mykolas Mikalojus Oginskis – lietuvių kultūrinių aspiracijų rėmėjas
23–24 / Olga Dadiomova. Mykolas Kazimieras Oginskis ir jo muzikinis palikimas
25 / Liudmila Rohač. Ksavero Oginskio dvarvietė Hanutoje ir žvalgomieji jos tyrimai
26, 27, 34 / Leonid Kaledinskij, Tatjana Bubenko. Oginskių laikų Vitebskas (XVIII a.)
28–31 / Oginskiai muzikai. Parengė Jurgis Želvys
32–33 / Danutė Mukienė. Nejudinti kultūros ir istorijos vertybių klodai
34–36 / Kunigaikščių Oginskių rašytinis palikimas VU bibliotekos Rankraščių skyriuje
36–42 / Danguolė Želvytė. Iškalbingi Vilniaus miesto pastatai
43–45 / Milda Vyšteinaitė. Oginskių dvarai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
44–45 / Mykolas Kleopas Oginskis. Polonezas „Atsisveikinimas su Tėvyne“
46–49 / Plungės ir Rietavo kunigaikščiai Oginskiai
50 / Danguolė Ažaneckienė. Oginskių dvaro bičiuliai
51 / Jolanta Skurdauskienė. Mykolinės Plungės Oginskių dvare
52–53 / Jolanta Bertauskienė. Jubiliejinės Mykolinės Rietave
55–56 / Sofija Tyzenhauzaitė. Halina Oginskytė arba švedai Lenkijoje

2006 m. Nr. 3

2–3 / Pirmasis tarptautinis Oginskio festivalis. Festivalio programa

4–7 / Konstantinas Prušinskas. Žemaitukai

9, 11 / Jolanta Skurdauskienė. Plungės kunigaikščio Mykolo Mikalojaus Severino Marko Oginskio filantropinė veikla

10–11 / Vida Girininkienė. Kunigaikščiai Oginskiai ir žemaitukai

12 / Mykolas Oginskis. Žemaičių arkliai

13–16 / Boleslovo Zubavičiaus prisiminimai

42 / Adolfas Nazabitauskas. Kunigaikščiai Oginskiai ir valstiečiai

43–45 / Donatas Tytuva. Muziejuje – kultūros vertybės iš Žemaitijos dvarų

46–47 / Danutė Mukienė. Archyvinėse nuotraukose – praėjusių dienų didybė

48–49 / Danguolė Želvytė. Žemaičių Versalio istorija, turtai ir jų likimas

50 / Jolanta Skurdauskienė. Oginskių (Rietavo ir Plungės valdytojų šakos) genealoginė schema

51–55 / Osvaldas Daugelis. Iš senųjų M. K. Čiurlionio dailės muziejaus kolekcijų

56–57 / Česlovas Kudaba. Prie Babrungo

63–65 / Į lietuvių kalbą pradėti versti Mykolo Kleopo Oginskio „Atsiminimai“ (M. K. Oginskio „Atsiminimų“ fragmentas – I skyrius)

66–67 / Anelė Butkuvienė. Sofija Tyzenhauzaitė ir jos istorinis romanas „Halina Oginskytė arba Švedai Lenkijoje“

67–69 / Sofija Tyzenhauzaitė. „Halina Oginskytė arba Švedai Lenkijoje“ (fragmentas „Prie karalienės Bonos salos“)

2007 m. Nr. 3

10–12, 45 / VLADAS REISKYS. Kaip senąją Plungės bažnyčią pakeitė naujoji?

36–37 / Danutė Mukienė. Oginskių rašytinis palikimas Lietuvoje

38–40 / Mykolas Kleopas Oginskis. Atsiminimai (Antra knyga, II skyrius)

2008 m. Nr. 1

19–21, 57 / Konstantinas Prušinskas, Romualdas Firkovičius. Ieškojimų ir atradimų kelias

22–24 / Donatas Tytuva. Žemaitijos dvarai ir kultūros raida

 

2008 m. Nr. 3

2–3 / Danutė Mukienė. Vasaros muzikos paukštė – vėl Žemaitijoje

4 / IAntrojo tarptautinio Mykolo Oginskio festivalio programa

5–7 / Vytas Rutkauskas. Kelyje į Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų metinių jubiliejų

8–11 / Laima Klaiuleikytė. Mykolas Oginskis – muzikos mecenatas

12–13 / Jolanta Skurdauskienė. „Žemaitijos Versalis“ Varšuvoje

14–16 / Danutė Einikienė. Plungės kunigaikščių Oginskių dvaro gyvenimas. Eleonoros Ravickienės nuotraukų archyvas

17 / Gintautas Čižiūnas. Oginskių orkestrų repertuaras

18–23 / Tomas Petreikis. Plungės orkestro muzikų keliais ir pėdsakais

24, 25 / Virginija Leilionaitė. Plungės dvaro muzikinė praeitis E. Ravickienės tyrinėjimuose

26–29 / Olga Romanovič. Švietimo epochos žmogus

32–39 / I-asis tarptautinis Oginskio festivalis p. 33; p. 34; p. 35–36; p. 37–38; p. 39–40

40–48 / II-asis tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis p. 39–40; p. 41–42; p. 43–44; p. 45–46; p. 47–48

49–53 / Janušas Plapis. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

50–53 / M. K. Čiurlionis ir Žemaitija

30, 31, 53 / Linas Bubnelis. Oginskių antspaudai ir mažamečio kunigaikščio Mykolo Mikalojaus Oginskio (1849–1902) piešiniai

54–59 / Vytas Rutkauskas. Italija… Vietos, kurios mena Mykolą Kleopą Oginskį

60–66 / Piotras Staniakas. Kleopas Mykolas Oginskis (1765–1833)

2008 m. Nr. 4
8–15 / Ona Norkutė, Danutė Mukienė. Švėkšnos dvaras. Mykolas Kazimieras Oginskis (1730–1800), Šateikių ir Švėkšnos grafas Vilhelmas Jonas Broel Pliateris (1715–1769), Jurgis Broel Pliateris (apie 1750 m. – prieš 1825 m.), Steponas Emerykas Leonardas Broel Pliateris (1799–1864), Adomas Alfredas Gustavas Broel Pliateris (1836–1909), Jurgis Felicijonas Broel Pliateris (1875–1943) [8–12]  [13–15]

2009 m. Nr. 4
67–69 / Mykolas Kleopas Oginskis (1765 09 25–1833 10 15). 250-ųjų gimimo metinių aktualizavimo prielaidos ir gairės
69–72 / Vytas Rutkauskas. Mykolas Kleopas Oginskis. Svarbesnės datos ir įvyk

2011 m. Nr. 10
2–9 / Danutė Mukienė. Oginskių fenomenas
10–13 / Šviečiamoji-koncertinė programa „Mykolo Kleopo Oginskio Polonezų kelias 2001“ (Programa skirta M. K. Oginskio 246-osioms metinėms paminėti. Rietavas – Darsūniškis – Salantai – Vilnius – Maladečina – Smurgainys – Minskas – Ivonič Zdroj – Užutrakis)
34 / Rutkausks Vīts. Rėitavs. Portėgrapėjės

2012 m. Nr. 2

51 / Danutė Einikienė. Tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis: tūkstančio garsų simfonija dvaro erdvėse

 

2012 m. Nr. 3

12 / Vytas Rutkauskas. Koks paminklas Rietave įprasmins kunigaikščius Oginskius ir jų darbus?

13–15 / Vytas Rutkauskas. Mykolo Kleopo Oginskio Polonezų kelias tęsiasi

2012 m. Nr. 4

60–63 /  Vytas Rutkauskas. Rietavo „Genius Loci” ir Oginskių kultūros paveldo raidos ryškiausi bruožai

64–65 / Vytas Rutkauskas. Europos paveldo dienos Rietave.

66–69 / Rita Urniežienė. Kamerinės muzikos festivalis-konkursas „Mykolo Kleopo Oginskio kūrybos perlai”

69–70 / Vytas Rutkauskas. Muzikiniai Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejinės programos akcentai

2013 m. Nr. 3

18–21 / Gintautas Čižiūnas. Rengiama Mykolo Kleopo Oginskio 250 metų jubiliejaus minėjimo programa

63–67 / Mickevīčė užrašā: Atsėmėnėmā iš laža laikū (baudževuos); Baudževuos laikū apriedā [63, 64]; Vīru ėr muotrėšku darbā; Pri laža prigoliejė sargības; Baudževuos laikū dainas; Plateliū dvars; Konėgaikštė Oginskė Ireniejaus „mėrtės“; Lažības

 

2013 m. Nr. 4

2 / UNESCO įtraukė Kristijono Donelaičio (1714–1780) ir Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) jubiliejines sukaktis į minimų datų sąrašą

9–11 / DANUTĖ MUKIENĖ, VYTAS RUTKAUSKAS. Mykolas Kleopas Oginskis (1765–1833)

2014 m. Nr. 2
72 / „Mykolas Kleopas Oginskis: politikas, diplomatas, ministras ir jo pasų kolekcija“

2014 m. Nr. 3
2 / Jurgis Želvys. 2015-ieji Lietuvoje paskelbti Mykolo Kleopo Oginskio metais

Smush Image Compression and Optimization