Žurnalas „Žemaičių žemė“. 2004 m. Nr. 1

TURINYS

 
2, 26, 48 / DANGUOLĖ ŽELVYTĖ. Antano Gudaičio ir Liudo Truikio pasaulis    
2, 3 / JURGA PALANGYTĖ. Leonardas Tuleikis. Tylos ir muzikos galia
4–7 / LEONARDAS TULEIKIS. Skleidė kūrybos šviesą
8–11, 19 / MORTA ULPIENĖ. Žemaičiai dailininkai svetur
12, 13  / ČESLOVAS KALENDA. Tautos gyvasties puoselėtoja
14–17  / SKIRMANTAS VALIULIS, STANISLOVAS ŽVIRGŽDAS. Fotografija Žemaitijos miestuose ir miesteliuose
18, 19  / KONSTANTINAS PRUŠINSKAS. Broliai Narutavičiai
20  / STASYS KASPARAVIČIUS. … Į žemaičių Pilėnus
21 / VIKTORAS VITKUS. Paveldo apsauga Raseinių krašte iki II pasaulinio karo
22–25 / JOANNA OSTASZEWSKA-NOWICKA. Mediniai kryžiai ir koplytėlės – Lietuvos etnografinis fenomenas
26–28  / VIKTORAS VITKUS. Neveikiančios kaimo kapinės Raseinių krašte
29–31 / Europos ministrų, atsakingų už kultūros paveldą, konferencijos ir jų rezoliucijos
32, 33 /  JULITA ŠVĖGŽDAVIČIENĖ. Pogrindinė knyga Telšiuose. Jonas Kauneckas
34–37 / PELAGIJA FELICIJA ŠEPIKAITĖ-SUŠINSKIENĖ. Pradinė mokykla
38 / JURGA PALANGYTĖ. Kunigaikščių Oginskių portretai
39 / REGINA JONUŠYTĖ. Antanas Jonušas
39, 41  REGINA JONUŠYTĖ. Lietuviško žodžio puoselėtojas
40, 41 / DANGUOLĖ ŽELVYTĖ. Tverai
42–45 / DANUTĖ MUKIENĖ. Žinoma ir nepažinta Sofija Tyzenhauzaitė                  
46–47 / Kultūros politika: 2 proc. pajamų mokesčio galite skirti kultūrai
47 / Ontrāsis dešimtmėtis       
48 / Netektys: Eleonora Ravickienė

Smush Image Compression and Optimization