Karpis Ignacijus

Ignacijus Karpis – Upytės vėliavi­ninkas, kelių dvarų savininkas, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valstybės veikėjas, mecenatas, filantropas, Tado Kosciuškos sukilimo rėmėjas. 1808 m. testamentu jis atleido nuo baudžiavos 7000 jam priklausiusių valstiečių, 400 000...

Rönne (Roenne) Antanas

Antanas Rönne (Roenne, 1794–1877) – Renavo dvaro savininkas, 11 kartos Rönne giminės atstovas. Gimė 1794 m. lapkričio 12 d., mirė 1877 m. rugsėjo 8 d. Renavo dvare (Mažeikių r.). Renavo dvaro sodybą sudaro dvaro pastatai ir juos juosiantis parkas Mažeikių rajono Sedos...

Ronne (Roenne) Antanas

Antanas Ronne (Roenne, 1750–1877). Renavo dvarininkas, bajorų maršalka. Baigė Vilniaus universitetą filologijos kandidato laipsniu. 1821 m. išrinktas Telšių apskrities bajorų maršalka. Nuo 1823 m. buvo tos pačios apskrities mokyklų garbės globėju. Nerėmė 1830–1831 m....

Švykovskis Juozapas

Juozapas Švykovskis – Telšių apskrities bajorų maršalka (1815–1819 m.), Žarėnų ir Tauravo savi­ninkas. Jo portretas saugomas Žemaičių muzie­juje „Alka“ (Telšiai).   Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas...

Šiukšta Mikalojus

Mikalojus Šiukšta – Medingėnų ir Kantaučių valdytojas. Buvo vedęs Oną iš Terebešų gimi­nės. Jo giminė garsi kaip Kantaučių bažnyčios fundatoriai.   Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą...

Sakelis Adomas

Adomas Sakelis (g. 1785) – dvarininkas, yra Gondingos apskrityje valdęs Alksnėnus. Vėliau jo giminė įgijo Pa­vandenės dvarą Telšių apskrityje.    Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą...

Stanevičius Ezechielis

Ezechielis Stanevičius – Lyduvėnų dvaro valdytojas, Raseinių apskrities bajorų maršalka (1826–1829), 1830–1831 m. sukilimo Žemai­čių krašto centrinės vyriausybės pirmininkas, Raseinių apskrityje – vadas. Jis gimė 1798 m. balandžio 10 d. Bazilionuose. Studijavo...

Gadonai

Gadonai – bajorų giminė. Žemaitijoje įsikūrusi viena jos šeima čia atvyko iš Livonijos. Ten jų pavardė buvo Gaden. Mažeikių krašto enciklopedijoje (adresas internete https://www.mke.lt/Gadonai) rašoma, kad 1635 m. Griežės bažnyčioje (Latvija) buvo palaidotas Lietuvos...

Aloyzas Gadonas

Aloyzas Gadonas (gimimo ir mirties metai nežinomi) – dvarininkas, kilęs iš bajorų Gadonų giminės. Jis buvo Napoleono gvardijos poručikas, Žemės ir žemės ribų teismo teisėjas, Liubomiro Gadono tėvas. Už dalyvavimą 1830–1831 m. sukilime ištremtas į Rusiją. Jis 1848 m....

Gadonas Mykolas

Mykolas Gadonas (g. 1781) – Žemės ribų teisėjas. Jo žmona buvo Eleonora Gruževskaitė. Turėjo sūnų Ignotą (g. 1817 m.). Gyvendamas santuokoje su Marija Šemetaite jis susilaukė 5 sūnų ir 2 dukterų. Sūnus Ignotas (g. 1859 m.) buvo vedęs Jadvygą Valavičiūtę ir su ja...

Gadonas Felicijonas

Felicijonas Gadonas  (g. 1783) – Žemaičių vėliavininkas, Sedos dvaro dalies savininkas. Jis buvo Žemaičių Kunigaikštystės Užvenčio tijūno, Miksodžio seniūno, Liertuvos Didžiosios Kunigaikštystės rotminstro, Stanislovo Augusto elekciją pasirašiousio Žemietijos teisėjo...

Kęstortas Samuelis

Samuelis Kęstortas (1635–1643) – kalvinistas, Livonijos karų dalyvis, Žemaičių Kunigaikštystės iždininkas, žemaičių atstovas Vyriausiajame Tribunole 1911 ir 1630 metais. Valdė Sedos dvarą, turėjo valdų Varputėnuose, Vilkijos apskrityje. Parengta pagal knygoje...

Putvinskis-Putvis Vladas

Vladas Putvinskis-Putvis – prozininkas, publicistas, kariškis, visuomenės veikėjas. Gimė 1873 m. Rygoje. Mirė 1929.03.07 Kaune, palaidotas Kelmėje. 1894–1896 m. Halės universitete studijavo žemės ūkį. Nuo 1896 m. gyveno jam priklausančiame Šilo Pavėžupio dvare (Kelmės...

Chodkevičiai (Katkevičiai)

Chodkevičiai buvo vieni iš galingiausių, įtakingiausių XV-XVII amžių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didikų. Lietuvių istorinėjė literatūroje dažnai jie vadinami Katkevičiais arba Katkais. Chodkevičiai save kildino iš XIII a. didžiojo kunigaikščio Vytenio...

Giunterytė Puzinienė Gabrielė

Rašytoja ir dailininkė Gabrielė Giunterytė Puzinienė (lenkų kalba – Gabrjela Puzynina z Güntherów) gimė1815 m. vokiečių kilmės aristokratų Adomo ir Aleksandros Giunterių, kurie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) indigenatą (pilietybę) gavo XVII a. vid.,...

Giunterytė Mostovskienė Idalija (Ida)

Garsių vokiečių kilmės aristokratų giminių – Giunterių ir Tyzenhauzų – palikuonė grafienė Idalija (Ida) Giunterytė Mostovskienė gimė 1813 m., mirė 1888 m. rugsėjo 7 dieną. Jos motina buvo Sofijos Viktorijos Tyzenhauzaitės de Šuazel-Gufjė sesuo, tapytoja mėgėja...

Šadurskytė Morikonienė Konstancija

Grafienė Konstancija Šadurskytė Morikonienė – generolo Juozapo Tomo Morikonio žmona. Jų šeimoje vaikystėje augo ir buvo ugdoma rašytoja  Sofija Viktorija Tyzenhauzaitė. Konstancija Šadurskytė Morikonienė gimė apie 1760 m., mirė 1830 m. Jos mama buvo Dorotė Ščytaitė...

Pšezdzieckis Aleksandras Narcizas Karolis

Aleksandras Narcizas Karolis Pšezdzieckis (lenkų kalba – Aleksander Narcyz Karol Przeździecki) – grafas, istorikas, knygų leidėjas, Sofijos Viktorijos Tyzenhauzaitės dukterėčios vyras (brolio Konstantino Tyzenhauzo dukters Marijos vyras). Aleksandras Narcizas Karolis...

Pšezdzieckienė (Tyzenhauzaitė) Marija

Grafienė Marija Tyzenhauzaitė Pšezdzieckienė buvo Sofijos Viktorijos Tyzenhauzaitės de Šuazel-Gufjė brolio Konstantino Tyzenhauzo ir Valerijos Vankovičiūtės Tyzenhauzienės dukra. Žinoma kaip tapytoja, iliustruotoja, mecenatė, filantropė. Vilniuje ji įsteigė akių...

Šuazelis Liudvikas (Liudvikas de Šuazel-Gufjė)

Liudvikas de Šuazel-Gufjė (anglų kalba – Lui de Choiseul-Gouffier; prancūzų kalba – Lui de Choiseul-Gouffier) buvo Sofijos Viktorijos Tyzenhauzaitės de Šuazel-Gufjė sūnaus Aleksandro Vladislovo Ignoto Oktavijaus de Šuazelio-Gufjė ir Sofijos Čapskytės  de Šuazel-Gufjė...

De Šuazel-Gufjė Aleksandras Kazimieras Liudvikas

Aleksandras Kazimieras Liudvikas de Šuazel-Gufjė (anglų kalba – Alexandre Casimir Luis de Choiseul-Gouffier; prancūzų kalba Alexandre Casimir Luis de Choiseul-Gouffier) – Aleksandro Vladislovo Ignoto Oktavijaus de Šuazelio-Gufjė ir Sofijos Čapskytės de...

Čapskytė Sofija (Sofija de Šuazel-Gufjė)

Sofija de Šuazel-Gufjė (Čapskytė) yra žinoma ir kaip „Zofia“, „Hutten“, „Czapska“, „Zofija Čapskytė“ (anglų kalba – Zofia Hutten-Czapska; lenkų kalba – Zofia de Choiseul-Gouffier (Hutten-Czapska h. Leliwa). Ji buvo Platelių dvaro savininkų grafų Sofijos Viktorijos...

Tyzenhauzas Ignotas

Grafas Ignotas Tyzenhauzas (1760–1822 m.) buvo  Pasalio seniūno Mykolo Tyzenhauzo ir Barboros Zybergaitės sūnus, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK)  kariuomenės generolas majoras, LDK Pėsčiosios gvardijos regimento šefas (buvo vadinamas Lietuvos pėsčiosios...

 Tyzenhauzas Konstantinas

Konstantinas Tyzenhauzas (angl. Contantine Tyzenhaus, lenk. Konstanty Tyzenhauz, h. Bawół) – Sofijos Viktorijos Tyzenhauzaitės Šuazel brolis. Jo tėvai – grafas Ignotas Tyzenhauzas (1760–1822) ir Marijona (Marijana) Pšezdzieckytė (Przeździecki,  1762–1843)...

Tyzenhauzas Adolfas Rudolfas

Adolfas Rudolfas Tyzenhauzas (1783–1830) – Sofijos Viktorijos Tyzenhauzaitės Šuazel brolis. Jis buvo kariškis (kariuomenės artilerijos pulkininkas), tačiau dažniausiai gyvendavo Žaludko dvare, užsiimdavo dvaro ūkio reikalais ir visuomenine veikla. Jo tėvai – grafas...

Pliateris Jurgis

Pliateris Jurgis – istorikas, bibliografas, lietuvių kalbos ir raštijos tyrėjas.Gimė 1810.07 Gedminaičiuose (prie Švėkšnos, Šilutės r.). Mirė 1836.11.05 Raseiniuose, palaidotas Švėkšnoje. 1828 m. baigė Vilniaus universitetą. Bendravo su Dionizu Poška, Simonu...

Pliateris Antanas Adomas

Adomas Antanas Pliateris – archeologas, istorikas, gamtininkas, dailininkas mėgėjas, garsios didikų Pliaterių giminės atstovas. Gimė 1790 m. birželio 15 d. Kraslavoje (Latvija). Mirė 1862 m. sausio 13 d. ten pat. Mokėsi  Vilniaus universitete. Prisidėjo prie Senienų...

Pliateriai

Pliateriai – XIII–XX a. Livonijos, Lenkijos ir Lietuvos didikų, dvarininkų giminė. Grafai. Kilę iš Vestfalijos. Tarp Pliaterių buvo 2 Livonijos ordino maršalai, 2 komtūrai, 2  Uždauguvio seniūnai, vienas LDK pakancleris, 4 vaivados, 4 kaštelionai, 1 vyskupas....

Perkovskis Juzefas

Juzefas Perkovskis – dailininkas, žemaičių etnografijos tyrinėtojas. Mirė 1940 m. liepos 24 d. Telšių r. Palaidotas Gorskių šeimos kape, netoli Džiuginėnų km. (Telšių r.). IŠSAMIAU: Juzefas Perkovsklis gimė 1896 m. lapkričio 23 d. Varšuvoje. Jo tėvas Severinas...

Smush Image Compression and Optimization