Gadonas Mykolas

Mykolas Gadonas (g. 1781) – Žemės ribų teisėjas. Jo žmona buvo Eleonora Gruževskaitė. Turėjo sūnų Ignotą (g. 1817 m.). Gyvendamas santuokoje su Marija Šemetaite jis susilaukė 5 sūnų ir 2 dukterų. Sūnus Ignotas (g. 1859 m.) buvo vedęs Jadvygą Valavičiūtę ir su ja susilaukęs dviejų sūnų (Mykolo, kuris buvo gimęs 1896 m. ir Vitoldo (g. 1898 m.). Kiti Mykolo Godono sūnūs: Boleslovas (g. 1818 m.), Mečislovas (g. 1820 m.), Jaroslavas (g. 1822 m.), Stanislovas (g. 1822 m., žmona Zofija Narutavičiūtė). Mykolo Gadono dukra Elena buvo ištekėjusi už Kryževičiaus, apie antrą dukrą (Teklę) žinių neturima.

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

Smush Image Compression and Optimization