Giunterytė Mostovskienė Idalija (Ida)

Garsių vokiečių kilmės aristokratų giminių – Giunterių ir Tyzenhauzų – palikuonė grafienė Idalija (Ida) Giunterytė Mostovskienė gimė 1813 m., mirė 1888 m. rugsėjo 7 dieną. Jos motina buvo Sofijos Viktorijos Tyzenhauzaitės de Šuazel-Gufjė sesuo, tapytoja mėgėja Aleksandra  Tyzenhauzaitė-Giunterienė (lenkų kalba – Aleksandra z Tyzenhauzów Güntherowa, apie 1780–1843), tėvas – kolekcininkas, dailės mecenatas, masonas Adomas Giunteris (lenkų kalba – Adam Günther, 1782–1854).
Iš pradžių Idalija kartu su tėvais gyveno Pokrašavos dvare (dabar Slucko r., Baltarusija). Kai mergaitei buvo ketveri metai, jos tėvai įsikūrė Dabraulėnų dvare (dabar Smurgainių r., Baltarusija), kuris buvo už 10 mylių nuo Vilniaus. Tada ėjo 1818-ieji.
Idalija turėjo dvi seseris: Matildą Giunterytę Bučinskienę ir Gabrielę Giunterytę Puzinienę. Žiemas Giunteriai dažniausiai leisdavo Vilniuje. Čia, Olizaro, Miulerio, Pliaterio rūmuose, jie išsinuomodavo prabangias patalpas ir pasisamdydavo garsius ano meto gramatikos, muzikos, dailės kaligrafijos ir kitus mokytojus, kad šie ugdytų jų dukras, suteiktų joms visapusišką, anuo metu kilmingiesiems prideramą turėti išsilavinimą. Giunteriai buvo dažni Vilniaus kultūrinių renginių ir mieste rengiamų didikų vakarėlių, pokylių dalyviai.
Idaliją piešimo pagrindų iš pradžių mokė Vilniaus meno mokyklos auklėtinis Titas Bičkauskas (lenkų kalba – Tytus Byczkowski, 1800–1843), nuo 1828 metų, – Kazimieras Bachmatavičius (lenkų kalba – Kazimierz Bachmatowicz, 1808 (?1802)–1837). Idalija daile domėjosi daugiau negu jos seserys. Seserį Matildą labiau traukė muzika, o Gabrielę – literatūra.  Matilda mėgo groti fortepijonu, tačiau muzike netapo. Na o Gabrielė ne tik daug skaitė, bet ir pati kūrė, tapo garsia rašytoja. Ji yra ir prisiminimų „Vilniuje ir Lietuvos dvaruose“ autorė.
Idalija ištekėjo 1846 m., jau būdama 33 metų amžiaus. Jos vyru tapo dvidešimt trejais metais už ją vyresnis ilgametis Užnerio apskrities (1812–1840) ir Vilniaus gubernijos (1840–1843) bajorų maršalas grafas Edvardas Mostovskis (lenkų kalba – Edward Mostowski, 1790–1855). Jo tėvai buvo Jozefas Mostovskis (lenkų kalba – Józef Mostowski h. Dołęga) ir Domicelė Siekirzinska Mostovskienė (lenkų kalba – Domicella Siekierzyńska  Mostowska).
Edvardui ši santuoka buvo antroji. Su pirmąja žmona jis turėjo tris sūnus.
Idalija ir Edvardas Mostovskiai gyveno netoli Vilniaus buvusiame Cirkliškio dvare (dabar Švenčionių rajono teritorija), kuris priklausė Edvardui. Gyvendami santuokoje jie vaikų nesusilaukė. Edvardas mirė 1855 metais.
Edvardui mirus, Cirkliškio dvaras paveldėjimo teise perėjo Edvardo sūnui iš pirmosios santuokos Vladislovui (lenkų kalba – Władysław Mostowski, 1836–1863). Tada Idalija išvyko gyventi į Varšuvą (Lenkija). Ten ji ir mirė. Palaidota Povonzkų kapinėse.
2019 m. balandžio 25 – birželio 21 dienomis Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Tado Vrublevskio skaitykloje veikė grafaitės Idalijos Giunterytės Mostovskos (lenkų kalba Idalia z Güntherów Mostowska) piešinių paroda „Idalija Giunterytė (1813–1888): neregėti aristokratės piešiniai“. 
Joje buvo eksponuojamas LMA Vrublevskių bibliotekoje saugomas didelis Idalijos dailės kūrinių rinkinys – 4 sąsiuviniai, kuriuose yra 75 piešiniai, bei 7 ant atskirų popieriaus lakštų grafito ir anglies pieštukais, kreida, tušu, akvarele Vilniuje ir Dabraulėnų dvare (dabar Baltarusijos teritorija) 1827–1832 m. jos sukurti darbai.
Yra žinoma, kad beveik visus kitus Idalijos kūrinius sunaikino per Varšuvos sukilimą 1944 m. Pšezdeckių ordinacijos bibliotekos pastate (jame iki Antrojo pasaulinio karo buvo saugomos Giunterių sukauptos vertybės) kilęs gaisras.
LMA Vrublevskių bibliotekos interneto svetainėje paskelbtoje publikacijoje „Paroda „Idalija Giunterytė (1813–1888): neregėti aristokratės piešiniai“  (prieiga internete http://www.mab.lt/lt/naujienos/2430) rašoma: „Šiuos piešinius I. Giunterytė padovanojo pusseserei Klarai Vainilavičiūtei-Mežejevskienei (Klara z Wojniłłowiczów Mierzejewska, 1815–1867) – tėvo sesers Fortunatos ir Slucko pakamario Jono Vainilavičiaus (Jan Wojniłłowicz) dukteriai, vėliau ištekėjusiai už Mykolo Mežejevskio (Michał Mierzejewski, 1795–1884). Jos palikuonys I. Giunterytės piešinius kartu su visu Gasčionių dvare (Šalčininkų r.) buvusiu Mežejevskių archyvu 1934 m. perdavė kolekcininkui kunigui Pranciškui Tičkovskiui (Franciszek Tyczkowski, 1891–1982), kuris 1935 m. balandžio 18 d. juos padovanojo tuometei Valstybinei Vrublevskių bibliotekai (dabar LMA Vrublevskių biblioteka).

Nuotraukoje – Idalijos (Idos) Giunterytės Mostovskienės piešinys „Lietuvaitės“. Originalas saugomasLMA Vrublevskių bibliotekoje

RKIC informacija

Smush Image Compression and Optimization