Kęstortas Samuelis

Samuelis Kęstortas (1635–1643) – kalvinistas, Livonijos karų dalyvis, Žemaičių Kunigaikštystės iždininkas, žemaičių atstovas Vyriausiajame Tribunole 1911 ir 1630 metais. Valdė Sedos dvarą, turėjo valdų Varputėnuose, Vilkijos apskrityje.

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

 

Smush Image Compression and Optimization