Švykovskis Juozapas

Juozapas Švykovskis – Telšių apskrities bajorų maršalka (1815–1819 m.), Žarėnų ir Tauravo savi­ninkas. Jo portretas saugomas Žemaičių muzie­juje „Alka“ (Telšiai).

 

Parengta pagal knygoje „Žemaičių Kunigaikštystė bajorų Gadonų raštuose“ (spaudai parengė Adomas Butrimas) paskelbtą informaciją

Smush Image Compression and Optimization